Opgør med den udskældte 7-trinsskala: Sådan kan de nye karakterer komme til at se ud

En ekspertgruppe har taget første skridt mod et opgør med den udskældte 7-trinsskala. I en ny rapport vurderer de, at det kan være en god idé at droppe karakteren 7 og minus 3 for at reparere systemet frem for at skrotte det helt.

En ekspertgruppe kommer med et bud på fordelene og ulemperne ved en ny karakterskala. De vurderer, at en ny skala hvor karakteren 7 og minus 3 er droppet har flest fordele.  Fold sammen
Læs mere
Foto: Søren Bidstrup

Fremover vil landets elever måske kunne få karakteren 6 eller 8. Og det skal ikke længere være muligt at få karakteren minus 3, der lige nu er dumpekarakteren.

Sådan lyder buddet på en ny karakterskala, som en ekspertgruppe nedsat af regeringen vurderer har flest fordele. De skal komme med et bud på en ny karakterskala, der skal erstatte den nuværende 7-trinsskala.

Eksperterne er blevet bedt om at vurdere fire forskellige karakterskalaer, og deres vurdering er, at det i stedet for at ændre hele karakterskalaen, giver bedst mening at »reparere« den. Det vil sige, at man videreudvikler på den nuværende karakterskala, så den fremover hedder: 0, 2, 4, 6, 8, 10 og 12.

Ekspertgruppen finder klare fordele ved den model, blandt andet fordi den som en videreudvikling af syvtrinsskalaen er lettere og billigere at indføre. Og så er den let at forstå for både lærere og elever, fordi den ikke adskiller sig så meget fra den nuværende skala, at der er brug for omregningstabeller.

»Det er vigtigt at have en karakterskala, som befolkningen kender og forstår, og nu har man vænnet sig til syvtrinsskalaen, og de ændringer, vi foreslår, er så små, at man kan bruge dem uden videre,« siger medlem af ekspertgruppen Søren Hindsholm, der til daglig er rektor Nørresundby Gymnasium til DR.

Han uddyber til DR, at den alvorligste indvending, ved den nuværende skala, er de store spring fra karakteren 4 til 7 og fra 7 til 10. Med den nuværende skala, mener han, at det i dag er svært for eleverne at se, når de gør femskridt. Med de store spring, kan eleverne nå at rykke sig meget, uden at det nødvendigvis afspejler sig i karakteren.

Den nuværende skala, syvtrinsskalaen, har været omdiskuteret og udsat for meget kritik, siden den blev indført i 2006. Den skulle gøre det nemmere at oversætte de danske karakterer til udlandet, hvilket kunne være et problem med den gamle 13-skala. Men der er stadig plads til forbedring, når det gælder den nye skala, mener kritikere.

Den nuværende karakterskala er blandt andet blevet kritiseret for at skabe en perfekthedskultur og for at fokusere for meget på manglerne, frem for det, eleven gør godt. Derudover mener nogle, at den nuværende skala mangler en karakter for den helt særlige præsentation, det gamle 13-tal, og omvendt kan dumpekarakteren minus 3 være for hård.

Og så peger flere på, at der er et generelt problem med de store spring mellem karakterne, hvor eksperter flere gange har efterlyst en midterkarakter, fordi den nuværende skala kun giver plads til karakteren 4, der er lidt under middel og karakteren 7, der er lidt over.

Ekspertgruppen ser derimod ikke store fordele ved at indføre en karakter for den ekstraordinære præstation, som det tidligere har været foreslået. De frygter, at en karakter lignende det gamle 13-tal eller en såkaldt »12+«-karakter vil føre til en usund præstationskultur blandt eleverne.

Til DR siger Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S), at hun tager godt imod rapporten. Hun ser også problemer ved den nuærende karakterskala, især på grund af de store spring på midten, minuskarakteren, og at det kan skabe en »fejlfinderkultur«. Men hun løfter endnu ikke sløret for, hvilken af karakterskalaerne, hun synes er det bedste bud.

Den nye karakterskala er ikke endeligt indført endnu. Ekspertgruppens vurderinger i den nye rapport skal ligge til grund for de videre politiske forhandlinger om en ny karakterskala i Danmark.