Nyt gymnasium i København er mest populært

Henholdsvis 13 og seks procent flere unge har søgt om en HF eller gymnasieplads på de københavnske og nordsjællandske gymnasier. Særligt populært er det nyoprettede Gefion Gymnasium midt i København.

Dobbelt så mange som forventet har søgt om en studieplads på gymnasier og HF-kurser i hovedstadsregionen. I alt 10.398 har søgt ind på en gymnasial uddannelse og 2.521 på HF, viser de foreløbige søgetal. Det er en stigning på henholdsvis seks og 13 procent.

»Det springer i øjnene, at det er andet år i træk, at vi har en større stigning end forventet. Ansøgertallet ligger over befolkningstilvæksten, dvs., at der er en større procentdel af en årgang, der vælger at gå i gymnasiet og på HF,« siger Søren Ring, udviklingschef med ansvar for uddannelse i Region Hovedstaden.

Han mener, at stigningen især kan tilskrives den økonomiske krise.

»Især unge har vanskeligt ved at få job i denne tid, og mange har indset nødvendigheden af at få en uddannelse for at komme videre,« siger han og tilføjer, at der er plads til alle. Erfaringer fra de sidste tre år viser, at ni ud af ti trods øget tilstrømning kommer ind på deres foretrukne uddannelsesinstitution.

Det mest populære gymnasium i Region Hovedstaden er endnu en gang Ørestad Gymnasium. Det har fået 508 ansøgninger, hvilket dog er 20 færre end sidste år.

Se hele listen over ansøgere til gymnasierne i Region Hovedstad.

Populær HF-uddannelse

Den største stigning i ansøgertallet kan det nyoprettede Gefion Gymnasium dog bryste sig af. Gefion er en sammenlægning af det tidligere Østre Borgerdyd Gymnasium og Metropolitanskolen. Sidste år fik de tilsammen 244 ansøgninger, mens hele 394 elever i år har vist interesse for det sammenlagte gymnasium. En stigning på over 60 procent.

Stigningen i søgningen til gymnasier og HF ses ikke kun i hovedstadsregionen, viser tal fra Gymnasieskolernes Rektorforening. Og det er særligt den to-årige HF-uddannelse, der er populær. På landsplan har 8.438 unge i år søgt HF, en stigning på omkring 15 procent i forhold til sidste års 7.042 ansøgere. I gymnasierne har omkring fem procent flere søgt ind på uddannelserne, og det er 30.689 unge i år mod 28.709 sidste år.

Den store stigning glæder formanden for Gymnasieskolernes Rektorforening, Jens Boe Nielsen.

»Stigningen er overordentlig positiv for målsætningen om, at 95 procent af en ungdomsårgang skal igennem en ungdomsuddannelse. De mange ansøgere fortæller, at STX og HF er vigtige for at nå den målsætning - og en bekræftelse af, at vi har nogle rigtig gode uddannelser,« siger han.

Særligt i Region Midtjylland og Region Nordjylland har HF-uddannelsen oplevet en stor stigning. Henholdsvis 25 og 23 procent flere har søgt om optag her end sidste år. Rektorforeningens formand mener, lige som udviklingschefen i Region Hovedstaden, at den store stigning i HF i Jylland kan forklares med den økonomiske krise, hvor mange ufaglærte unge er blevet ledige.

»Det er rigtig fornuftigt, at de unge i den situation benytter lejligheden til at få en uddannelse. Vi ved jo, at uddannelse er den enkeltfaktor, som beskytter os mest over for ledighed i perioder med lavkonjunktur, fordi det giver flere konkrete jobmuligheder og langt højere fleksibilitet for den enkelte,« siger Jens Boe Nielsen.