Ny trafikring uden om København

Ny trafikring fra Nordsjælland til Køge skal afhjælpe trængslen på vejene omkring København. Transportminister Lars Barfoed (K) er klar til at bruge otte milliarder kroner på projektet. S støtter visionerne, mens DF er skeptiske.

Vejarbejdere skal i de kommende år gang med at asfaltere en motorring 5, hvis det står til trafikminister Lars Barfoed (K). Fold sammen
Læs mere
Foto: Brian Berg

Bilister i og omkring København kan se frem til færre køer og mindre ventetid på hovedstadens hårdt prøvede motorveje. Transportminister Lars Barfoed (K) er klar til at realisere planerne om en Ring 5, der skal strække sig over 70 kilometer fra Helsingør-motorvejen til Køge og dermed lede en del af den tunge trafik uden om København.

»Jeg ønsker at sætte analysearbejdet i gang nu, så vi kan arbejde mod en realisering af projektet,« siger Lars Barfoed.

Ifølge Lars Barfoed skal Ring 5-projektet afhjælpe det trafikale kaos med trængsel og kødannelser, mange oplever, når de skal frem og tilbage til hovedstaden.

»Det er og bliver i hovedstadsområdet, der bliver trængsel de kommende år. Vi skal skabe bedre muligheder for at komme rundt om København, fordi det vil skabe bedre forhold ind mod byen. Det er den største trafikpolitiske udfordring de næste ti år,« siger Lars Barfoed.

Han forventer, at analysearbejdet vil tage to år, hvorefter der kan tages en politisk beslutning om projektet.

Ifølge beregninger fra Transportministeriet vil Ring 5 koste omkring otte mia. kr., men det er ifølge Lars Barfoed ingenting i forhold til de tab, samfundet lider, når folk eksempelvis holder i kø. Beregningerne foretaget af Region Hovedstaden viser, at samfundet i 2015 vil tabe 11 mia. kr. om året på grund af trængselsproblemerne.

Udover Ring 5-projektet mener Lars Barfoed også, at en havnetunnel i København vil aflaste det trafikale kaos, bilisterne oplever i myldretiden i dag. Derfor skal analysearbejdet med en havnetunnel også iværksættes.

Transportministerens visioner møder opbakning hos Venstre og Socialdemokraterne, mens Dansk Folkeparti og SF er skeptiske.

»Med Femern-forbindelsen er det helt nødvendigt, vi får de tunge transportmidler uden om København. Der vil være komme et boom i transport fra Tyskland over Sjælland til Sverige, som vi skal have væk fra byen,« siger Magnus Heunicke, trafikordfører for Socialdemokraterne.

»En lang række projekter står foran Ring 5. Det er ikke et presserende problem lige nu, og jeg synes ikke, det er noget, vi skal gå i gang med inden for de nærmeste par år,« siger Kim Christiansen, trafikordfører for Dansk Folkeparti.

Første spadestik til en kommende Ring 5 afhænger udover en politisk beslutning efter analysearbejdet også af, hvor fremskredne de andre store vejarbejder er på det københavnske motorvejsnet.