Nævn: Drenge skal ikke have gratis HPV-vaccine

Ligebehandlingsnævnet har i en ny afgørelse slået fast, at der ikke er tale om forskelsbehandling, når piger modsat drenge tilbydes gratis HPV-vaccine.

Foto: Mikkel Møller Jørgensen

Endnu en gang har Ligebehandlingsnævnet slået fast, at det er okay kun at tilbyde gratis HPV-vaccine til piger, skriver metroxpress.

En kvinde har klaget over, at vaccinationen er gratis for piger, mens at hendes 13-årige søn skal betale omkring 2.000 kroner for den. Men hendes klage har ikke båret frugt.

Ligebehandlingsnævnet skriver i sin afgørelse:

»Baggrunden for, at børnevaccinationsprogrammet for så vidt angår HPV-vaccinationen er rettet mod piger, er en sundhedsfaglig vurdering af, at sygdomsbyrden af HPV-relateret kræft er langt større for kvinder end for mænd, idet livmoderhalskræft er langt den hyppigste HPV-relaterede kræftform.«

HPV-vaccinen kan udover at forebygge livmoderhalskræft også forebygge analkræft, men da der er 35 tilfælde af analkræft om året hos mænd mod 370 tilfælde af livmoderhalskræft hos kvinder, mener nævnet ikke der er tale om en »tilsvarende situation«.

»Det forhold, at indklagede efter børnevaccinationsprogrammet kun tilbyder gratis HPV-vaccination til piger, er på denne baggrund ikke forskelsbehandling i ligestillingslovens forstand,« lyder det.

Afgørelsen er truffet 6. maj, men den er ifølge metroxpress først offentliggjort nu.