Landsret skærper psykiaters dom for udnyttelse af kvinde

Østre Landsret har tirsdag lagt tre måneder til byrettens dom, så manden straffes med halvandet års fængsel.

En 52-årig psykiater udnyttede i årevis en kvindes sindssygdom til at have sex med hende.

Det har Østre Landsret tirsdag slået fast. Den straffer manden med fængsel i halvandet år for overgrebene, der skal være sket fra 2011 til 2016.

Dommen er en skærpelse med tre måneder i forhold til byrettens dom fra september, og landsretten har fulgt anklager Line Scharfs påstand.

»Jeg er tilfreds. Retten lagde vægt på, at han var psykiater og havde en professionel indsigt, at det var foregået over en lang periode, og at det havde været ødelæggende for kvindens liv,« siger Line Scharf.

Kvinden og psykiateren mødte hinanden i slutningen af 1990'erne, hvor han i en periode var hendes behandler. Det stoppede han med at være i 2003.

Efterfølgende opsøgte han hende, og de indledte et seksuelt forhold. Manden har tidligere i retten forklaret, at det var et kærlighedsforhold, men den opfattelse delte kvinden ikke.

Hun har derimod forklaret, at hun følte sig som en robot, der mekanisk efterkom psykiaterens ønsker, og både by- og landsret har lagt vægt på hendes forklaring i sagen.

Manden havde nægtet sig skyldig i alle tiltaler mod ham, og han havde anket byrettens dom fra september sidste år med påstand om frifindelse.

Det opsigtsvækkende i sagen er, hvorvidt kvinden reelt var sindssyg, og om psykiateren i så fald udnyttede det til at have sex med hende.

Retslægerådet har vurderet, at kvinden havde en skizoaffektiv psykose og skizofreni i perioden. Begge dele regnes for sindssygdomme.

Der er tidligere retspraksis for, at folk har udnyttet mentalt retarderede personer, men det er første gang, at der i Danmark er en sag om seksuel udnyttelse af en sindssyg, fortæller Line Scharf.

»Dommen er interessant, da der ikke er lignende domme på området, og derfor kan det være svært at sige, hvad det skal koste,« siger hun.

Faktisk ønskede tre ud af de seks dommerstemmer i Østre Landsret, at manden skulle have to års fængsel - et halvt år mere, end hvad anklageren har argumenteret for.

Når der er stemmelighed i retten, skal dommen være det, der er mest fordelagtigt af mulighederne for den tiltalte.

Mandens forsvarer, advokat Jan Schneider, ønsker ikke at udtale sig om dommen, da han ikke har fået talt med sin klient om den.

Psykiateren er to gange tidligere dømt for lignende overgreb. I 2011 fik han en dom på halvandet års fængsel i Norge, mens han i foråret 2018 fik tre måneders fængsel i Vestre Landsret.

Ifølge Line Scharf overvejer psykiateren og dennes forsvarer, om de skal forsøge at få sagen indbragt for Højesteret.

/ritzau/