Læger undgår at tale om alkohol

Højtuddannede får ikke den samme rådgivning om alkoholproblemer af lægen som deres mindre uddannede medborgere. Enighed om, at det kan handle om lægernes fordomme.

De praktiserende læger er bedre til at rådgive om alkoholproblemer, hvis patienten ikke har taget en længere uddannelse.

Det er en af konklusionerne i en ny undersøgelse fra Center for Folkesundhed i Region Midtjylland, som Ugeskrift for Læger i dag løfter sløret for.

Kit Broholm, specialkonsulent fra Sundhedsstyrelsens Center for Forebyggelse, mener, at resultatet kan vidne om et brist i de praktiserende lægers arbejdsmetoder.

»Det må være fordi, de praktiserende læger har en forestilling om, at højtuddannede i mindre omfang har alkoholproblemer.«

Men ifølge Kit Broholm er det slet ikke tilfældet:

»Alkoholforbruget er socialt meget jævnt fordelt med en tendens til, at de bedre uddannede faktisk har det højeste forbrug.«

Et stort antal sygdomme kan ifølge Kit Broholm relateres til et for stort forbrug af alkohol, Derfor mener hun også, at det er særligt vigtigt, at de praktiserende læger er opmærksomme på sammenhængene mellem lidelser og alkohol.

»Det vil være en kæmpe hjælp, hvis de praktiserende læger er opmærksomme på, at alkohol knytter sig til 60 forskellige sygdomme. Og at lægerne tager fat i patienterne og snakker om alkoholvaner i de tilfælde, hvor det kan være relevant,« siger Kit Broholm.

Formand for de praktiserende læger, Michael Dupont, er enig i Kit Broholms udlægning om, at fordomme præger billedet af alkohol-vaner blandt danskerne.

»Det kan godt være, at vi har nogle fordomme, hvor vi tror, at alkohol er et større problem i de lavere sociale klasser, og at vi derfor indirekte overser det.«

»Måske er de højtuddannede bedre til at integrere alkoholproblemer i deres sociale liv og bedre til at camouflere det, En anden mulighed er, at det kan være sværere at konfrontere problemet, hvis patienten har en lidt mere fremtrædende position i samfundet,« siger Michael Dupont.

Til gengæld afviser lægeformanden kritikken af lægernes konkrete behandling af problemet i forbindelse med konsultatioenrne.

»Vi er gode til at spørge ind til alkohol, når patienterne kommer med forskellige lidelser. Det kniber nok mere med det generelle. At man måske kan være lidt blufærdig, når man har sådan en generel snak om, hvordan folk har det,« siger de praktiserende lægers formand.

Tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at kun seks pct. af patienter i alkoholbehandling i 2006 kom med en henvisning fra egen læge.