Kommune frikendt i sag om ordblind dreng

Det er ikke folkeskolens skyld, at Mikkel Jensen fra Nykøbing Mors knap kan læse. Vestre Landsret frifandt i går drengens tidligere hjemkommune for at have undervist ham for dårligt og forringede samtidig chancerne for lignende sager.

Der blev stille foran Mikkel Jensens computer i går klokken lidt over ni, da Vestre Landsret lagde sin afgørelse ud på nettet.

To års kamp mod det offentlige for at få anerkendt kommunens skyld i, at Mikkel ikke lærte at læse, mens han gik i folkeskolen, var tabt for Mikkel og hans forældre, der havde krævet knap 110.000 kroner i erstatning for utilstrækkelig undervisning til Mikkel. For at have opdaget hans ordblindhed for sent, for ikke at have sørget for den rigtige undervisning og for ikke at have ydet tilskud til Mikkels ophold på en speciel ordblindeefterskole efter 7. klasse.

»Vi er dybt skuffede og kan ikke se retfærdigheden,« siger Mikkels mor, Jette Thomsen. Dommen fastslår, at Mikkels daværende skole i Thisted Kommune har gjort alt, hvad man kunne forlange for at opdage og afhjælpe Mikkels ordblindhed, og at der har været kompetente kræfter sat på opgaven.

»Nu sidder vi med følelsen af, at skolerne i Danmark kan skalte og valte med de ordblinde børn,« siger Jette Thomsen.

Hos 3F, der har ført sagen for Mikkel og hans forældre, er der også skuffelse at spore, men forbundsformand Poul Erik Skov Christensen slår fast, at han ikke vil anke til Højesteret. Han hæfter sig ved, at sagen har opfyldt sit formål, nemlig at skabe opmærksomhed omkring ordblinde børn og deres forældres svære vilkår.

»Så vidt vi er informeret, har sagen også fået mange kommuner til at investere i nye undervisningsmidler og IT-udstyr til deres ordblindeundervisning. Formentlig en reaktion for at undgå ubehagelige sagsanlæg,« siger Poul Erik Skov Christensen til Nyhedsbrevet 3F.

Ulykkelig tendens
Landsformanden for Ordblindeforeningen, Hans-Pauli Christiansen, påpeger, at uanset dommen må rigtig mange ordblinde børn undvære den rette undervisning, »og det er stik imod folkeskolens bekendtgørelse«.

Med dommen har op mod en snes forældrepar rundt omkring i landet fået dårligere kort på hånden, for de planlægger eller er allerede involverede i sager, der ligner Mikkel Jensens. Eksempelvis Claus Raunborg, der har sagsøgt Skive Kommune for manglende undervisning til sin søn, Rasmus. Efter årsskiftet er sagen overtaget af Viborg Kommune og skal for landsretten 5. og 6. marts.

Han kalder gårsdagens dom for en samfundsmæssig katastrofe.

»Samfundet løber fra sit ansvar. I årevis er der sket store skader på de ordblinde, så når man nu har midlerne, der kan hjælpe dem, hvorfor så ikke støtte dem,« siger Claus Raunborg,

På kommunekontoret i Thisted er der derimod stor lettelse, også fordi lang tids angreb på lærere og andre, der har været involveret i Mikkels Jensens skolegang, nu er overstået, siger børne- og kulturdirektør Erik Holm.

»Det var heldigvis en klokkeklar frifindelse, og jeg synes, den må mane til selvransagelse hos 3F, der i den grad har mistænkeliggjort vores lærere og fremstillet dem som uduelige,« siger Erik Holm.

Han mener i øvrigt, at den type sager burde afgøres mellem de enkelte borgere og den myndighed, det handler om i stedet for ved domstolene.

»Der er en ulykkelig tendens til, at borgere trækker myndighederne i retten på disse bløde områder som eksempelvis kvaliteten af skolegangen. Måske kan denne dom betyde, at vi får færre af den type sager fremover,« siger han.