Interaktivt kort skal hjælpe naturen

Den danske natur er opdelt i alt for mange små felter uden sammenhæng. Det skader dyr og planters muligheder for at brede sig. Et nyt kort skal hjælpe dem.

Naturen og alle dens skabninger skal have sine egne motorveje, så løvfrøen i vandhullet kan besøge sin fætter i søen på den anden side af skoven.

Det er baggrunden for et nyt digitalt kort over Danmarks natur. Det skal hjælpe kommunerne med at planlægge ny natur, så eksisterende naturområder bindes sammen. Dermed får dyr og planter bedre muligheder for at brede sig i landskabet end i dag, hvor de spærres inde af veje, bebyggelser og andre af det moderne samfunds velsignelser. I dag er mange naturområder som søer, skove og overdrev ikke bundet sammen af grønne korridorer som levende hegn.

Det interaktive kort viser blandt andet de eksisterende naturområder i Danmark, herunder fredninger, beskyttede naturtyper, natur- og vildtreservater, skove samt internationale naturbeskyttelsesområder.

/ritzau/