Flere elever havner i store klasser

Et stigende antal folkeskoleelever går i klasser med over 30 elever, viser tal. Det sker, selv om folkeskoleloven fastslår, at der kun må være 28 elever i hver klasse.

Når en stor del af landets folkeskoleelever møder ind i skolen, så er det til klasselokaler, som er godt fyldte.

Mere end 600 flere af landets elever går i dette skoleår nemlig i klasser med over 30 elever sammenlignet med sidste år. Det viser tal fra Danmarks Statistik i et svar til Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg, skriver dr.dk.

Det stigende antal elever i klasserne sker til trods for, at elevtallet i grundskolens klasser ifølge folkeskoleloven normalt ikke må overstige 28 ved skoleårets start. Ser man på udviklingen over de seneste fem år, så er antallet af elever, der går i klasser med over 30, steget fra 1.976 elever i skoleåret 2009/2010 til 3.379 elever i skoleåret 2014/2015.

Andreas Rasch-Christensen, der er Forsknings- og udviklingschef ved VIA College, finder udviklingen bekymrende.

»For det er jo vanskeligt at holde ro og orden i en klasse med så mange elever,« siger han til dr.dk og uddyber, at læreren er den største faktor for elevens læring, men at det bliver svært at nå rundt til alle i klassen, når elevtallet er så højt.

Også Skoleledernes formand, Claus Hjortdal er bekymret over det stigende antal elever.

»Med den nye folkeskolereform er det meningen, at læreren skal komme tættere på elevens læring, men jo flere elever, der er i klassen, jo sværere bliver det for læreren at nå rundt. Det er derfor, man har sat et maks på 28 elever i Danmark,« siger formanden til Berlingske Nyhedsbureau. Han håber, at Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling vil se nærmere på udviklingen:

»Enten er det ulovligt, fordi der står i loven, at der kun må være 28 elever, eller også så har ministeriet givet dispensation, og så er det interessant at vide hvorfor.«