Færre får førtidspension på grund af stress og depression

Langt færre personer får tildelt førtidspension på grund af stress, angst og depression, viser nye tal.

Der er i løbet af de seneste to år sket et markant fald i antallet af personer, der får tildelt førtidspension på grund af stress, depression og angst. Det skriver Dansk Arbejdsgiverforenings nyhedsbrev, Agenda.

Fra 1999 til 2010 femdobledes antallet af nye førtidspensioner tildelt på grund af stress, angst eller depression. I 1999 førte de tre diagnoser til godt 600 førtidspensioner. I 2010 var antallet steget til knap 3.000.

Men ifølge Agenda er kurven knækket. Fra 2010 til 2012 er antallet, der får tilkendt førtidspension på grund af stress, faldet fra knap 1.500 til godt 1.000 - et fald på 30 procent på to år. Antallet af nye førtidspensioner på grund af angst og depression er også faldet med henholdsvis 49 og 33 procent, viser tal fra Ankestyrelsen.

Ole Pass, formand for Foreningen af Socialchefer i Danmark og socialdirektør i Rødovre Kommune, mener, at faldet skyldes en ny erkendelse i kommunerne.

»Det store fald i løbet af de sidste par år er en meget markant ændring. Jeg tror ikke, at faldet skyldes, at der er sket en mirakuløs forbedring af sundhedstilstanden, for vi oplever stadig et større pres på grund af stress og depression. I stedet skyldes faldet, at vi i kommunerne er blevet mere opmærksomme på, at psykiske lidelser som stress, depression og angst ikke er varige, og at der er bedre behandlingsmuligheder. Derfor har kommunerne strammet op på tilkendelserne, og nåleøjet for at få førtidspension på baggrund af psykiske lidelser er blevet mindre,« siger han til Agenda.

Siden 2011 har det været en del af de nationale mål for beskæftigelsesindsatsen at få nedbragt tilgangen til førtidspension.

Ole Pass har som formand gennem Foreningen af Socialchefer selv været med til at præge debatten. Foreningen har særligt haft fokus på, at man i kommunerne skulle undgå at førtidspensionere unge på grund af psykiske lidelser.

»Synet på, hvorvidt diagnoser som stress, depression og angst skal udløse førtidspension, har ændret sig i løbet af de sidste par år. Der er kommet en erkendelse af, at flere af de psykiske lidelser ikke er varige og derfor ikke bør udløse en livslang pension. Mit håb er, at tilkendelserne på baggrund af for eksempel stress og depression vil falde yderligere i de kommende år. Det hele handler jo om at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet,« siger Ole Pass.

Psykiske diagnoser har de seneste ti år udgjort en stigende andel af det samlede antal nytilkendte førtidspensioner. I 2000 stod psykiske lidelser for cirka 30 procent af alle ny førtidspensioner. Tallet steg, til de udgjorde 54 procent i 2010. Siden 2010 er det faldet til knap 52 procent i 2012.