DMI: Nu kommer Egon

DMI forventer forhøjet vandstand i flere fjorde, når stormen Egon i løbet af dagen blæser over landet.

Foto: Henning Bagger