»De flygtninge kan jo ikke stå der i lufthavnen«

Politiet har, siden den øgede kontrol med alt transport til Sverige, ikke fundet nogen årsag til at kontakte afviste passagerer for at finde ud af, om de er ulovligt i Danmark. Asyladvokat kalder det kritisabelt.

Grænsekontrol i Kastrup lufthavn mandag sidst på eftermiddagen d. 4. januar 2016. Disse unge mænd fra Afghanistan fik ikke lov til at rejse til Sverige. (Foto: Linda Kastrup/Scanpix 2016) Fold sammen
Læs mere
Foto: Linda Kastrup

Omkring 100 mennesker blev afvist i den nye id-kontrol i tog mod Sverige allerede på førstedagen mandag. Men det betød ikke nødvendigvis, at de blev kontaktet af de danske myndigheder, så man kunne afklare, om de var ulovligt indrejst i Danmark.

I Københavns Lufthavn var politiet kun sparsomt til stede i nærheden af, hvor de afviste opholdt sig. Det mener advokat Marianne Vølund med speciale i udlændingeret er for dårligt.

»Politiet bør spørge dem, om de vil søge asyl i Danmark. Det må være det første. Det bliver de nødt til. Og forklare dem konsekvenserne, hvis de ikke gør det. De flygtninge kan jo ikke stå der i lufthavnen,« siger Marianne Vølund.

Langt fra alle 100 vurderes at være flygtninge, men Berlingske mødte grupper af flygtninge fra Afghanistan i lufthavnen mandag. Politiet fortæller, at de har valgt et »mere overordnet fokus« og vil derfor ikke kontakte alle for at finde ud af, hvem der kunne være papirløse flygtninge.

»Vi kontakter ikke enkeltpersoner, der bliver afvist, fordi vi har valgt en mere overordnet strategi, der handler om at sikre, at der er ro på alle trafikale knudepunkter. Vi overvåger både Helsingør, Københavns Hovedbanegård og lufthavnen,« siger Richard Østerlund la Cour, politiinspektør hos Rigspolitiets Nationalt Udlændingecenter og fortsætter:

»Id-kontrollen i Københavns Lufthavn er alene et anliggende mellem transportørerne og de svenske myndigheder. Det har Dansk Politi intet med at gøre.«

Politiinspektøren understreger, at politiet ikke vil tage kontakt til enkelte personer, der bliver afvist i kontrollen, medmindre de udviser »mistænkelig adfærd,« og at det i hver situation vil være et skøn fra den enkelte betjent.

Hvis man så ser en gruppe mennesker, som bliver afvist i id-kontrollen, og man vurderer, at der er chance for, at de vil søge asyl i Danmark, bør man så spørge dem, om de vil søge asyl i Danmark?

»Jo, bør. Det kan godt være, man bør det. Det er så et politimæssigt skøn af de politifolk, der er derude, hvornår er mange en gruppe? Hvornår er det en gruppe, der udgør en risiko, eller et eller andet,« siger Richard Østerlund la Cour.

Politiet påpeger, at de ikke har nogen standardiseret strategi om, at de skal tage kontakt til de afviste i id-kontrollen på vej mod Sverige. Det vil kun være i specielle tilfælde, hvor der er større grupper, eller hvis de »giver anledninger til uro,« at politiet vil tage kontakt.

Advokat Marianne Vølund mener, at det kan medføre, at en gruppe papirløse simpelthen går ud af lufthavnen og ikke bliver registreret.

»Hvis ingen henvender sig til dem og spørger, om de vil søge asyl i Danmark, så går de jo fra lufthavnen. De kan ikke bare blive stående der. Og så er det klart, at de går ud og er uregistrerede i Danmark, som man netop ikke ønsker,« siger hun.

Blandt andet i en artikel i Berlingske søndag peger flere på, at der kan være en øget risiko for menneskesmugling til Sverige med de nye svenske tiltag.

Politiet vil ikke sige andet om den sag, end at de er opmærksomme på problemstillingen.