30 procent af vores energi skal være grøn

Regeringen vil med en ny energiplan reducere forbruget af olie, naturgas og kul med 15 procent frem mod 2025. Midlerne er bl.a. energisparebeviser med kontant værdi til sparsommelige danskere, og brintbiler uden registreringsafgift.

Skal din næste bil være en brintbil? Det kan godt være, efter at regeringen i går fremlagde sin nye energipolitik. Står det til regeringen, skal der nemlig ikke længere betales registreringsafgift på brintbiler.

»Man gør Danmark til det allermest interessante land i Europa for brintkøretøjer, fordi vi suverænt har den højeste bilafgift i Europa,« siger Jens-Christian Møller, direktør i Hydrogen Innovation & Research Centre i Herning.

Indtil videre kan brintbiler ikke købes i Danmark, men de kommer, forudser han.

»Hvis vi gør det rigtigt, så kan vi have kommercielle køretøjer til køb i Danmark på konkurencedygtige vilkår inden for 10-15 år,« siger Jens-Christian Møller.

Afgiftsfritagelsen for brintbiler er ét element i den energiplan, som regeringen i går fremlagde på Havreholm Slot i Nordsjælland. Planen er på forhånd sikret flertal i Folketinget, for Dansk Folkeparti har siddet med ved bordet, da den blev aftalt.

Regeringen vil med sin energiplan fordoble forbruget af vedvarende energi i Danmark, så den i 2025 udgør 30 procent af forbruget. Omvendt skal brugen af fossile brændstoffer ned med mindst 15 procent.

»Vi står overfor meget store udfordringer. Målet er, at vi skal reducere Danmarks afhængighed af fossile brændsler som olie, gas og kul, så vi i fremtiden kan være uafhængig af at skulle købe energi i udlandet. I dag er vi i en komfortabel situation, fordi vi har masser af olie og naturgas i Nordsøen, men en dag slipper de forsyninger op, og så skal vi være i stand til at forsyne os selv med miljørigtig energi. Det kræver beslutninger allerede nu,« siger statsminister Anders Fogh Rasmussen.

Effektive besparelser
For husholdninger og virksomheder betyder energiplanen, at de fra 2008 vil kunne få tilskud til at gennemføre energibesparende foranstaltninger. Isolerer man f.eks. villaen, så vil man modtage et energisparebevis. Dette bevis vil kunne sælges på et marked til energiselskaberne, som skal samle beviser for at opfylde de energisparebetingelser, som regeringen vil udstikke.

»På den måde gennemføres energibesparelserne der, hvor det er mest omkostningseffektivt,« siger transport- og energiminister Flemming Hansen.

Systemet betyder, at de, der allerede har gennemført energibesparende foranstaltninger, ikke vil få nogen penge. Energisparebeviserne vil kun blive uddelt til dem, der har udskudt den miljørigtige adfærd til 2008.

Folketingets partier har diskuteret, om det er ambitiøst nok at øge den vedvarende energis andel af forbruget til 30 procent, som regeringen foreslår. Socialdemokraterne har på et tidspunkt foreslået 50 procent, men miljøminister Connie Hedegaard er godt tilfreds.

»Jeg synes, at mindst 30 procent er en ambitiøs målsætning. Og det er vigtigt at sige, at vi fordobler forskningen. Det er det, der skal skabe mulighederne for, at vi kan komme endnu højere op. Jeg er godt klar over, at vi kommer ud i et kapløb, hvor alle vil byde over hinanden. Men for bare at nå op på 30 procent skal der sættes meget i gang,« siger Connie Hedegaard.

Når det gælder de mere uforpligtende målsætninger, sparer regeringen i hvert fald ikke på ambitionerne.

»Regeringen overordnede vision er, at gøre Danmark uafhængig af fossile brændsler som olie, kul og naturgas på lang sigt. Det er selvfølgelig en langsigtet målsætning, men allerede nu skal vi tage de første skridt,« siger Anders Fogh Rasmussen.