Stor Venstre-kommune hæver skatten

Selv om Venstre sidder i borgmesterstolen har landets femtestørste kommune - endda med opbakning fra konservative byrådsmedlemmer - hævet indkomstskatten for næste år.

Arkivfoto. Boreriggen Ensco 70 ligger i Esbjerg Havn, hvor den bliver renoveret. Fold sammen
Læs mere
Foto: Thorkild Amdi

Realøkonomien ude i kommunerne overtrumfer ind i mellem de partipolitiske mål. Således har Esbjergs Venstre-ledede byråd været nødt til at hæve indkomstskatten til næste år, fremgår det af det budgetforlig, der netop er indgået.

Kommunens økonomi har gennem et stykke tid kun hængt sammen ved at trække på opsparingen, og det er ikke holdbart længere, påpeger forligsparterne bag aftalen.

»Esbjerg Kommune står over for nogle alvorlige finansierings- og balanceproblemer, fordi kommunens udgifter stiger hurtigere end gennemsnittet i de danske kommuner, samtidig med at indtægterne stiger mindre. Derfor er kommunens driftsøkonomiske balance også blevet betydeligt forringet over de senere år i forhold til andre kommuner. Esbjerg Kommune har hidtil - i kraft af sin gode likviditet - kunnet kompensere for kommunens beskedne driftsoverskud ved at trække på kassebeholdningen. Denne politik er dog ikke langtidsholdbar,« skriver Venstre, Konservative Socialdemokraterne og SF, der står bag aftalen.

Den betyder konkret, at indkomstskatten stiger med 0,2 procentpoint til 25,6 procent fra 1. januar, mens grundskyldspromillen fastholdes uændret på 25,29.

Omkring halvdelen af landets kommuner har på nuværende tidspunkt indgået budgetaftaler, som for de flestes vedkommende dog først bliver officielt vedtaget senere.

Se alle de offentliggjorte kommuneskatter for 2016 herunder:

Det indbringer 34 millioner kroner mere til kommunekassen. Men det har også været nødvendigt at skære i udgifterne for at opnå balance i regnskabet, oplyser budgetforligets parter.

»Samlet set er der gennemført driftsreduktioner for ca. 687 millioner kroner over budgetperioden, hvoraf teknisk ændringer udgør ca. 98 millioner kroner,« hedder det i aftalen.

Aftalen dækker budgettet for 2016 samt overslagsårene 2017 til 2019.

»Samlet set er kommunens serviceudgifter således reduceret med netto ca. 554 millioner kroner, hvilket svarer den en reduktion på ca. 0,5 procent i 2016 stigende til ca. 3,5 procent i 2019, når besparelserne er fuldt indfaset,« skriver kommunen.