Må jeg handle aktier på min søns viden?

Insiderhandel fører som regel til ubetinget fængselsstraf, men reglerne spænder vidt og er langtfra enkle.

Overtrædelse reglerne om insiderhandel kan straffes med fængsel i op til 1 år og seks måneder, og der gives som regel en ubetinget fængselstraf. Fold sammen
Læs mere
Foto: Malte Kristiansen
Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Få et Digital Plus-abonnement og lyt videre med det samme.

Skift abonnement

Med Digital Plus kan du lytte til artikler. Du får adgang med det samme.

? Jeg har fra min søn fået oplysning om fremgang i et bestemt firma. Aktien har siden årsskiftet halveret sin værdi, men nu ser det ud til, at nye ordrer vil øge aktiekursen.

Vil køb af aktier for 50.000 kroner give mistanke om insiderhandel? Jeg har ikke tidligere handlet med aktier.

Med venlig hilsen O.

! Når du selv spørger til opdagelsesrisikoen, så er du nok også godt klar over, at din fidus ikke er fin i kanten. Det er svært at stille en prognose for sandsynligheden for at blive opdaget. Men adspurgt plejer jeg - i håbet om at afholde folk fra at gøre noget kriminelt - at sætte opdagelsesrisikoen til 100.

Der er i medierne jævnligt omtale af sager om insiderhandel, så dit spørgsmål giver mig anledning til at omtale reglerne herom. Reglerne om insiderhandel findes først og fremmest i værdipapirhandelsloven, men der er også bestemmelser om det i anden lovgivning.

Køb, salg eller tilskyndelse til køb eller salg må ikke foretages af nogen, der har intern viden, som kan være af betydning for handlen. Den, der besidder intern viden, må ikke videregive denne viden til andre, med mindre videregivelsen er et normalt led i udøvelsen af vedkommendes beskæftigelse, erhverv eller funktion. Som intern viden forstås specifikke oplysninger, som ikke er offentliggjort, og som må antages mærkbart at få betydning for kursdannelsen, når oplysningerne bliver offentliggjort.

Din søn må altså ikke videregive intern viden til dig. Og du må ikke benytte dig af intern viden, som din søn har meddelt dig. Overtrædelse kan straffes med fængsel i op til 1 år og seks måneder. I praksis idømmes altid en ubetinget fængselstraf.

Reglerne om forbud mod insiderhandel suppleres af forskellige regler om, at børsnoterede selskaber skal sikre sig mod insiderhandel, at insideres handel med selskabets aktier kun kan ske i bestemte perioder, samt at insideres handler skal indberettes. Over temaerne intern viden, videregivelse af intern viden og udnyttelse af intern viden har der gennem tiden været mange af sager. Disse temaer kan angribes på forskellig måde. Det er desværre ikke altid bare lige til, om der foreligger insiderhandel.

En klassisk og meget omtalt dom er den såkaldte Midtbank-sag. I denne sag var der forhandlinger om Svenske Handelsbankens køb af aktierne i Midtbank. Under disse forhandlinger opkøbte Midtbank egne aktier (altså aktier i Midtbank) fra Realkredit Danmark på baggrund af en henvendelse fra Realkredit Danmark om at ville sælge aktier i Midtbank. Cirka to måneder efter opkøbet af egne aktier fremsatte Svenske Handelsbanken et tilbud om køb af Midtbank, og i kraft af købstilbuddet steg kursen for aktier i Midtbank voldsomt.

Ledelsen i Midtbank blev tiltalt for insiderhandel. Ledelsen blev dømt i byretten, men frifundet i såvel landsretten som Højesteret. Højesteret anførte, at der på tidspunktet for Midtbanks køb af egne aktier var drøftelser om Svenske Handelsbankens køb af aktierne i Midtbank. Der var dog stor afstand mellem parterne om prissætningen, og det vart uklart, om en aftale ville komme i stand. Uanset dette forelå der dog en intern viden. Spørgsmålet var derfor, om der forelå en uhæderlig adfærd fra Midtbanks side ved opkøbet af egne aktier. Dette - kom Højesteret frem til - var ikke tilfældet. Der var, til forskel fra en typisk insiderhandel, tale om, at Midtbank opkøbte egne aktier. Der var tale om effektuering af en generalforsamlingsbeslutning, og Midtbank havde tidligere foretaget opkøb af egne aktier i henhold til generalforsamlingsbeslutninger. Svenske Handelsbanken og Midtbank stod på opkøbstidspunktet langt fra hinanden, og en aftaleindgåelse derfor var usikker. Der forløb to måneder fra opkøbet af egne aktier til Svenske Handelsbanken fremsatte købstilbud. Opkøbet skete efter henvendelse fra Realkredit Danmark. Bankens ledelse blev derfor frifundet.

Midtbank-sagen viser med tydelighed, at insiderreglerne spænder vidt, men også at anvendelsen af reglerne ikke altid er lige til.

Med venlig hilsen Erik Øvlisen, advokat (H), www.ForumAdvokater.dk