De rige københavnere har råd til stigende boligpriser

En opgørelse, som Nykredit har lavet, viser, at priserne på ejerlejligheder er langt fra så opskruede, som de var i 2006, hvis man sammenholder med udviklingen i den disponible indkomst. Eksperter kritiserer opgørelsen.

BT-projekt om de danske udlandsprofessionelle sportsstjerners boliger i Danmark. Nicklas Bendtner: H.C. Andersens Boulevard 51, 05 th., København V (Ejerlejlighed) Fold sammen
Læs mere
Foto: Linda Kastrup

Priserne på ejerlejligheder oversteg for længe siden 2006-niveauet, men hvis man indregner, hvor mange penge vi gennemsnitligt har til rådighed - vores disponible indkomst, der er dit rådighedsbeløb efter skat - så er billedet et noget andet.

Det viser en opgørelse, som Nykredit har foretaget for Børsen.

Efter at boligboblen brast tilbage i 2009, er udviklingen gået støt fremad for boligpriserne igen. Det har særligt været drevet af et lavt renteniveau, der har gjort det billigere og billigere at låne til boligkøb. Samtidig har en gennemsnitsfamilie i forhold til 2006-niveau oplevet en stigning i den disponible indkomst på 41 pct.

»For at forholdet mellem den disponible indkomst og ejerlejlighedspriserne skulle være det samme som i 2006, så skulle ejerlejlighedspriserne i København være godt  40 pct. højere i dag,« forklarer Mira Lie Nielsen, der er boligøkonomi og chefanalytiker i Nykredit til Børsen.

Flere eksperter fastholder dog over for Børsen, at det er en noget misvisende opgørelse. Nok har den gennemsnitlige disponible indkomst udviklet sig positivt, men det er ikke ensbetydende med, at vi alle er blevet rigere, det er nærmere et tegn på, at beboermassen i København bliver mere og mere ensartet - og mere velstillede.

Herudover anfægter eksperterne, at opgørelsen kun undersøger boligejerne, ikke lejere, andelshavere og så videre. Ejerboligerne udgør kun omtrent en femtedel af det samlede boligudbud i København. Så helt basalt set er det svært at argumentere for, at boligmarkedet er billigt i øjeblikket, lyder konklusionen.