Danskerne har rekordhøje forventninger til huspriserne

Danskerne tror mere og mere på stigende huspriser, og det kan udløse en selvforstærkende effekt.

Foto: Linda Kastrup
Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Vi tester oplæsning. Fortæl os, hvad du synes her

Danskernes forventninger til huspriserne er rekordhøje. Nykredit udarbejder hver måned et índeks over danskernes forventninger til udviklingen i huspriserne, og optimismen har sat rekord i maj.

Konkret viser indekset, at 65 procent af danskerne forventer, at huspriserne vil stige over de kommende 12 måneder. Omvendt er der kun fem procent, der forventer, at priserne vil falde.

Det giver et samlet og omregnet indeks for huspristilliden på 29,6 i maj, hvilket er det højeste niveau i statistikkens otte år lange historie. Den hidtidige rekord er fra april og ligger på 26,4.

Den rekordhøje måling kommer oven i købet i en måned, der medførte de første rentestigninger siden januar. Det betyder, at de rekordbillige toprocents obligationslån er afløst af toneangivende lån til 2,5 procent for fastforrentede lånetyper over 30 år.

»Til trods for de seneste ugers rentestigninger er endnu flere danskere blevet optimistiske om, at huspriserne vil stige fremadrettet. Dermed tyder det på, at fremgangen i boligsalget ikke vil blive sat over styr, selvom rentestigningen giver et lidt lavere rådighedsbeløb til kommende boligkøbere,« konkluderer boligøkonom i Nykredit Joachim Borg Kristensen.

Han påpeger, at renten er en af de store faktorer, der styrer boligprisernes udvikling.

»Rentestigninger påvirker boligmarkedet såvel direkte som indirekte gennem forventningsdannelsen. Når renten stiger, bliver lånefinansieringen dyrere, og det vil alt andet lige påvirke boligsalget og -priserne negativt,« påpeger Joachim Borg Kristensen.

Efter hans vurdering trodser danskernes boligoptimisme rentestigningen, fordi renterne fortsat ligger på et meget lavt niveau.

Desuden nyder danskernes privatøkonom godt af, at energipriserne generelt er lave, lige som dansk økonomi har medvind til et spirende opsving, som giver udsigt til fremgang i beskæftigelsen.

»Lønningerne stiger moderat, og da inflationen er lav, vil reallønnen i den private sektor i år formentlig vise den største fremgang i otte år. Det understøtter fremgangen i boligsalget og mere end opvejer den negative effekt fra rentestigningen,« påpeger Joachim Borg Krisensen videre.

Nykredits indeks for huspristilliden er en spørgeskemaundersøgelse, som Danmarks Statistik foretager sammen med sin egen undersøgelse af forbrugertilliden.

Den omfatter omkring 1.500 danskere, der svarer på, hvad deres forventninger til prisen på et almindeligt parcelhus vil være om et år.

Lektor og ekspert i boligøkonomi på Syddansk Universitet Morten Skak fremhæver, at den historiske udvikling i priserne i høj grad er med til at drive danskernes forventninger til de fremadrettede priser.

»Det er ikke overraskende, at danskerne regner med stigende boligpriser. Vi har efterhånden i lang tid set, at priserne er på vej op mange steder. Hvis vi tager landet som gennemsnit, har der været prisstigninger siden 2012. Det må slå igennem på folks forvetninger. Derudover går diskussionen i medierne meget på, om vi skal snakke om en prisboble. Det er klart, at det slår igennem i forventetningerne,« siger Morten Skak, der ikke regner med, at danskerne bliver skuffede, når det gælder boligpriserne.

»Problemet er mere, at prisstigningstakten er for høj. Vi har spekulation i markedet. Tocifrede procentvise prisstigninger, som vi har med ejerlejligheder, er for meget. Det er usundt. Jeg trot ikke, at der er tale om en boble, men jeg ser meget gerne, at stigningstakten begynder at aftage,« siger Morten Skak.