Sygeplejersker: Mindre bureaukrati kan give fire millioner timer mere

Ifølge Dansk Sygeplejeråd spilder landets sygeplejersker fire millioner timer om året på unødvendigt dokumentationsarbejde. Det kan et nyt forslag fra regeringen om mindre bureaukrati gøre op med.

Læs mere
Fold sammen

Der er masser af arbejdstid at tage af, hvis man vil skære ned på de timer, landets sygeplejersker bruger på papirarbejde i stedet for sammen med patienten på de danske hospitaler.

Det siger Dansk Sygeplejeråds formand, Grete Christensen, som roser regeringens udspil, der lægger op til færre dokumentations- og registreringskrav.

»Det er rigtig godt, der er blevet lyttet til det, vores medlemmer giver udtryk for - at de bruger alt for meget tid på noget, der ikke kommer patienterne til gode,« siger Grete Christensen.

En undersøgelse fra Megafon og Dansk Sygeplejeråd viste tidligere i april, at landets sygeplejersker vurderer, at der bruges 14,4 millioner timer årligt på papirarbejde. Fire millioner af de timer er spildt arbejde, hvilket svarer til 2.400 fuldtidsstillinger. Timerne bliver for eksempel brugt på dobbelt registrering eller unødvendig dokumentation, og de seneste år er de unødvendige opgaver steget, lyder det fra det hvidklædte sundhedspersonale.

»Det er endt som et stort cirkus,« siger Grete Christensen.

Regeringen vil blandt andet afskaffe Den Danske Kvalitetsmodel fra årsskiftet. Den stærkt udskældte model har været obligatorisk på hospitalerne siden 2005, og den har til formål at sikre ensartet kvalitet og forebygge fejl.

Modellen har i alt 82 standarder for god kvalitet, som hver indeholder krav, de hospitalsansatte skal følge i deres daglige arbejde, og det har ført til et unødigt stort bureaukrati, har kritikken tidligere lydt.

Grete Christensen håber, de danske sygeplejersker fremover vil få mere tid til ikke bare at sikre patienterne den bedst mulige behandling - men også forbedre den.

»Man er blevet for fokuseret på sikringsdelen - at man sikrer, at man gør, som man skal - i stedet for at tænke på, om man kan forbedre kvaliteten,« siger Grete Christensen.