Regeringen vil af med bureaukrati i sundhedsvæsenet

Regeringen bebuder et opgør med overflødige registreringskrav i sundhedsvæsenet og vil fra årsskiftet afskaffe den udskældte kvalitetsmodel.

Det skal være slut med, at læger, sygeplejersker og andre ansatte på landets hospitaler bruger alt for lang tid på unødigt papirarbejde.

Det mener regeringen, der nu bebuder et opgør med bureaukrati i sundhedsvæsenet, skriver Politiken.

Regeringen vil af med hospitalernes omfattende dokumentations- og registreringskrav og vil blandt andet have afskaffet Den Danske Kvalitetsmodel fra årsskiftet. Den stærkt udskældte model har været obligatorisk på hospitalerne siden 2005, og den har til formål at sikre ensartet kvalitet og forebygge fejl.

Modellen har i alt 82 standarder for god kvalitet, som hver indeholder krav, de hospitalsansatte skal følge i deres daglige arbejde, og det har ført til et unødigt stort bureaukrati, har kritikken tidligere lydt.

Sundhedsminister Nick Hækkerup (S) har da også tidligere erklæret sig parat til at lave modellen om, men nu skal den altså sløjfes helt ved årsskiftet.

»Det her gør op med det målingsregime, vi har haft. Kritikken fra sundhedspersonalet har været massiv, for de har ikke kunnet se, hvorfor de har skullet registrere alt muligt. Eller hvordan det kommer patienterne til gavn. Så lad os fokusere anderledes,« siger Nick Hækkerup til Politiken.

Regeringen lancerer mandag sit udspil, »Nationalt kvalitetsprogram på sundhedsområdet 2015-2018«. I stedet for kvalitetsmodellen skal der opstilles overordnede nationale mål, som de enkelte hospitalsafdelinger skal finde metoder til at leve op til.

Dermed kommer de hospitalsansatte til at bruge mindre tid på registreringer, og den tid skal i stedet komme patienterne til gavn, betoner Nick Hækkerup.

Formand for Danske Regioner Bent Hansen (S) glæder sig over regeringens bureaukratiopgør. Han forestiller sig blandt andet, at de overordnede nationale mål blandt andet skal sætte tal på, hvor meget hospitalsdødeligheden, antallet af genindlæggelser eller infektioner på hospitalerne skal reduceres.

Kvalitetsmodellen skal dog fortsat benyttes hos de praktiserende læger og de praktiserende speciallæger, skriver Politiken.