OVERBLIK: Sådan vil regeringen gå op mod konvention

Fortolkning af menneskerettigheder er ved at bevæge sig for langt væk fra borgernes retsfølelse, siger Pape.

København. Danmark overtager i år formandskabet for Europarådet. I den forbindelse vil VLAK-regeringen forsøge at ændre på Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols fortolkning af menneskerettighedskonvention.

Her er et overblik over, hvordan regeringen vil se kritisk på konventionen:

* Det er blandt andet sagen om den seriekriminelle Gimi Levakovic, der ikke kunne udvises af Danmark, som er afsæt for indsatsen.

* I regeringsgrundlaget understreger VLAK-regeringen, at Danmark har en "klar interesse i en stærk international retsorden, herunder respekt for menneskerettigheder".

* Ifølge regeringsgrundlaget er der "imidlertid behov for at se kritisk på den måde, som Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dynamiske fortolkning har udvidet rækkevidden af dele af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention".

* Regeringen vil derfor afholde en international ekspertkonference om konventionen som led i det kommende danske formandskab for Europarådet.

* Med afsæt i konferencen vil regeringen drøfte med medlemslandene i Europarådet, hvordan man kan inddæmme den udvidede fortolkning af menneskerettighederne, som domstolen ifølge regeringen står for.

* Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) siger, at det endnu er for tidligt at sige, hvilken løsningsmodel regeringen vil gå efter. Man overvejer flere muligheder.

* Justitsministeren erkender på et samråd fredag, at det ikke bliver nemt at få 47 medlemslande til at enes. Men regeringen vil arbejde for "reelle og mærkbare" resultater, siger han.

* Regeringen har nedsat en taskforce, som ifølge justitsministeren er i gang med at drøfte mulige løsninger med forskellige lande. Det skal give et godt afsæt, når Danmark overtager formandskabet af Europarådet.

Kilde: Regeringsgrundlaget.

/ritzau/