Ledige skal selv betale for at komme i job

Regeringens ekspertudvalg lægger op til, at ledige over 30 år reelt kommer til at betale en del af regningen for at komme tilbage på arbejdsmarkedet, vurderer en ekspert.

»Rapporten er ikke revolutionerende, den er fornuftig.«

Sådan lyder arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsens bedømmelse af Carsten Koch-udvalgets anbefalinger til en reform af jobindsatsen, som vil danne grundlag for et kommende lovforslag fra regeringen.

»Det mest gennemgribende er, at man vil forsøge at få mere beskæftigelse for de samme penge. Og at man vil bruge pengene på de grupper, der har mest behov for hjælp - blandt andre dem over 30 år, der ikke har en kompetencegivende uddannelse,« siger Flemming Ibsen, der er professor på Aalborg Universitet.

Udvalget anbefaler blandt andet, at faglærte ledige over 30 år får ret til et uddannelsesløft. Men hvis de udnytter den mulighed, bliver de sat ned i dagpengesats, og dermed kommer de reelt til at betale en del af regningen for at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

I rapporten står der, at der vil være mulighed for at optage et lån, så man kommer op på dagpengeniveau - et lån, der skal tilbagebetales efter endt uddannelse. Ifølge Flemming Ibsen giver det god mening.

»Fordelen er, at man investerer i et uddannelsesforløb, som jo ikke behøver at være alt for langvarigt. Spørgsmålet er nu, hvor beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) lægger snittet (for hvor meget dagpengene skal reduceres, red.). Det kan også være, at hun siger, at man slet ikke skal kunne uddanne sig på dagpenge,« siger han.

»Det handler om at prøve folks motivation af. Det kan være med til at mindske frafaldet på uddannelserne, hvis man selv investerer en smule i det,« tilføjer arbejdsmarkedsforskeren, der ikke bliver overrasket, hvis netop dette punkt blandt de 39 forslag bliver et af de mest betændte i de kommende politiske forhandlinger.

Mette Frederiksen er generelt positiv over for anbefalingerne fra udvalget, der blev nedsat i februar sidste år under ledelse af tidligere skatteminister Carsten Koch.

»Der er rigtig meget, der peger i den rigtige retning. Den fremrykkede indsats for at forebygge langtidsledighed, målrettede uddannelsestilbud, en mere enkel beskæftigelsespolitik for at kunne afbureaukratisere det papirmonster, der er født gennem årene, og et klart fokus på at alle ledige ikke er ens. Det er også det, der er regeringens drivkraft,« siger hun.

Beskæftigelsesministeren vil imidlertid ikke svare på, om hun støtter forslaget om en lavere dagpengesats til ledige over 30 år.

Regeringen vil nu gå i dialog med arbejdsmarkedets parter for herefter at fremlægge sit reformudspil. Udspillet kommer »snarest muligt«, lyder det fra ministeren, som fastslår, at det i hvert fald skal ligge klar inden sommer.

Allerede nu står det klart, at der venter ministeren en hård opgave med at forene partierne. På den ene side ønsker Venstre og de Konservative at spare milliarder på den jobreformen, mens Enhedslisten på den anden side vil bruge flere penge.

»De ledige skal endnu hurtigere i job, så vi kan spare penge i overførselsindkomst, som kan bruges til at sænke skatter og afgifter,« siger arbejdsmarkedsordfører Hans Andersen (V).