Læger: Regioners lægeklinikker løser ikke lægemangel

De praktiserende lægers formand mener, at regionsdrevne lægeklinikker ikke er løsningen på lægemangel.

Foto: Mikkel Møller Jørgensen. Det vækker langtfra glæde blandt de praktiserende læger, at regionerne med en ny politisk aftale får lov til at drive lægeklinikker i op til seks år. Det er to år mere end i dag.
Læs mere
Fold sammen

Det vækker langtfra glæde blandt de praktiserende læger, at regionerne med en ny politisk aftale får lov til at drive lægeklinikker i op til seks år. Det er to år mere end i dag.

Det løser nemlig ikke det grundlæggende problem med lægemangel i yderområderne, mener Praktiserende Lægers Organisation, PLO.

- Det kan jeg ikke få til at hænge sammen, og vi er oprigtig blevet skuffet over, at man anser det for at være nødvendigt.

- Fordi sundhedsloven findes jo allerede i dag, så man løser ikke nogen problemer ved at øge tidsperioden fra fire til seks år, siger formand Christian Freitag.

Han henviser til, at regionerne allerede i dag kan drive lægeklinikker, hvis der mangler en eller flere læger i et område.

- Det er et umådeligt dårligt signal at sende, når man i alle andre situationer siger, at man vil prioritere den almene praksis, det nære sundhedsvæsen og de praktiserende lægers rolle i det nære sundhedsvæsen, siger han.

Med den politiske aftale lægges der også op til, at læger i områder med mange ældre eller meget syge patienter kan få mere i løn per konsultation - det såkaldte basishonorar.

Den del af aftalen ønsker PLO-formanden først at kommentere, når han har læst aftalen igennem.

Christian Freitag understreger dog, at PLO er glade for, at politikerne forsøger at løse problemerne med en række konkrete initiativer.