Folketinget giver regeringen en næse i sagen om landbrugspakken

Det handler om principper, lyder begrundelsen for, at regeringen netop har fået en næse for at tilbageholde vigtige oplysninger for Folketinget i kvælstofsagen.

Foto: Keld Navntoft

Et markant flertal i Folketinget besluttede i dag at tildele regeringen en næse for at tilbageholde centrale oplysninger i kvælstofsagen.

Reaktionen kommer, efter at Berlingske for en uge siden afdækkede, hvordan regeringstoppen havde kendskab til en række advarsler om landbrugspakken, men ikke viderebragte advarslerne i samme form til Folketinget.

Kritikken af regeringen kommer som en såkaldt næse. Næsen blev besluttet på et møde til torsdag middag i Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg og gives til centrale ministre i Venstre-regeringen.

»Dette handler om principper, der skal overholdes,« begrundede Pia Adelsteen, Dansk Folkepartis miljøordfører og formand for Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg, om næsen.

»Vi har behov for de rigtige oplysninger. Når vi sidder og lovgiver for hele Danmarks befolkning, er det vigtigt, at vi kender den samme retorik og de samme farer og risici som regeringen.«

Udvalget har foreløbig formuleret et udkast til kritikken, som lyder således:

»Et flertal i udvalget kritiserer skarpt, at centrale ministre har siddet inde med oplysninger og vurderinger, som ikke i samme form er tilgået Folketinget. Det er væsentligt og helt centralt, at samme oplysninger tilgår Folketinget, således at Folketingets beslutninger kan træffes på et fuldt oplyst og tilsvarende fagligt og juridisk grundlag, som har ligget til grund for regeringens vurdering.«

De endelige formuleringer vedtages senere i dag.

Reaktionen fra Miljø- og Fødevareudvalget kommer også, efter at statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i denne uge afviste at møde frem i Miljø- og Fødevareudvalget og forklare sin rolle i sagen. Berlingskes dækning for en uge siden viste netop, at den øverste regeringstop var langt dybere orienteret om mulige problemer med landbrugspakken, end man fortalte offentligheden og Folketinget.

Tilbageholdelsen af information til Folketinget bliver ikke mindre opsigtsvækkende af, at regeringens magtfulde organ Økonomiudvalget (Ø-udvalg) den 10. december 2015 modtog et omfattende notat om landbrugspakken - et såkaldt kvælstofcover med bilag - som indeholder langt flere og mere tydelige advarsler om pakken, end den notits regeringens nøjagtigt samme dag udleverede til forhandlingsparterne i Folketinget. I regeringens eget notat fremgik det bl.a., at det var forbundet med »en betydelig risiko« for EU-kritik at beregne konsekvenserne af landbrugspakken, som man valgte at gøre - det, opgøret på Christiansborg handlede om tidligere på året. Det var også denne beregningsmetode, som tidligere på året kostede Eva Kjer Hansen (V) posten som miljø- og fødevareminister, fordi et folketingsflertal og en samlet forskerstand vurderede, at landbrugspakken kom til at skade naturen mere, end man foregav i tabeller og samrådsspørgsmål.

Udadtil har skiftende ministre ellers forsvaret og fastholdt, at man godt kunne bruge tidligere års miljøgevinster i beregningerne. Men regeringens egne dokumenter afslørede, at flere ministre helt tilbage fra forhandlingsforløbet om pakken har vidst, at regnemetoden var problematisk.

»Folketinget har i dag givet en stor næse til Lars Løkke Rasmussen på vegne af regeringen og de centrale ministre, som har tilbageholdt informationer for Folketinget,« forklarer Simon Kollerup, Socialdemokraternes miljø- og fødevareordfører.

»Det er selvfølgelig en alvorlig sag, og vi vælger at tage dette drastiske skridt, fordi Folketinget har krav på at blive informeret på et fyldestgørende niveau, og det er vi ikke blevet i denne sag. Derfor kritiserer vi regeringstoppen så kraftigt,« siger han.

Næste spørgsmål er, om statsminister Lars Løkke Rasmussen har kendt til advarslerne. Af aktindsigter fra Statsministeriet og Finansministeriet fremgår det, at Løkkes topembedsmænd deltog i de møder, hvor det omtalte kvælstofcover med bilag var på dagsordenen. Det centrale notat med advarslerne blev sendt til Statsministeriet i december 2015 og findes i dag Statsministeriet.

Statsministeriet oplyser, at Lars Løkke Rasmussen ikke har nogen kommentarer på nuværende tidspunkt. Men ifølge Venstres politiske ordfører Jakob Ellemann-Jensen har regeringen ikke handlet forkert.
»Det er regeringens opfattelse, at alt der er oversendt til Folketinget har været korrekt, men selvfølgelig tager vi kritikken fra Miljø- og Fødevareudvalget til os, og vi tager den til efterretning,« siger han.
Venstres politiske ordfører kan ikke forstå, at det skulle være kritisabelt, at regeringen arbejdede ud fra kraftigere interne advarsler, end de vurderinger, som blev sendt til Folketinget.
»Jeg kan ikke se problemet i, at en formulering et sted ikke er helt den samme, som den er et andet sted, når budskabet er det samme. Så er det kraftigere det ene sted end det andet sted, ja. Men nu må livet også gå videre,« siger han.
Jakob Ellemann-Jensen mener heller ikke, det er problematisk, at Lars Løkke Rasmussen afviser at fortælle om sin rolle i sagen på et samråd.
»Det er en statsministers ret at uddelegere arbejdsopgaverne til sine resortministre, og det gør man under skiftende regeringer,« siger han.