EL: SF må garantere folkeafstemning

Selv om EU-begejstringen har vokset sig stor i SF, må partiet huske sine rødder og sikre en folkeafstemning om finanspagten, kræver Enhedslisten. Det er for tidligt at udstikke løfter, siger SF.

Alt tyder på, at Danmark slutter sig til EUs nye finanspagt uden at spørge befolkningen. Det huer ikke Enhedslisten, som derfor sætter sin lid til de tidligere EU-modstandere i SF.

Regeringspartiet bør være garant for en folkeafstemning om finanspagten, lyder kravet fra Enhedslistens gruppeformand, Per Clausen.

- Selv om SF for mange år siden gik over til at være et rendyrket EU-tilhængerparti, har partiet altid holdt fast i en demokratisk grundholdning, hvor danskerne skulle spørges ved en folkeafstemning, når der skete afgørende forandringer, siger gruppeformanden.

Han påpeger, at SF var det eneste ja-parti, som gik ind for en folkeafstemning om Lissabon-traktaten.

- Jeg forventer derfor, at SF skærer igennem det juridiske spin og slår fast, at selvfølgelig skal befolkningen spørges, inden Danmark tilslutter sig finanspagten, siger Per Clausen.

Hos SF mener europaparlamentariker Emilie Turunen, at Enhedslisten er alt for tidligt ude med sit krav.

- De danske forbehold skal naturligvis respekteres, men det er for tidligt at sige, om finanspagten får indflydelse på forbeholdene. Det kræver en grundig juridisk vurdering, og når den er klar, må vi se på, om der er brug for en folkeafstemning, siger hun.

At Per Clausen vælger at fremhæve SF som et parti med en særlig demokratisk tilgang til EU-spørgsmål gør ikke indtryk på Emilie Turunen.

- Jeg får lyst til at sige »velkommen til virkeligheden« til Enhedslisten. I EU vedtager vi hver måned markante love, som har betydning for Danmark, og vi kan jo ikke spørge vælgerne om det hele. Det afgørende er, om det har indflydelse på vores forbehold, siger SF-parlamentarikeren.