S-skatteordfører gør ikke regne­stykket færdigt

Synspunkt: Oppositionens forslag til ny ejendomsværdibeskatning har betydelige mangler.

??????? ?? ???????. ????????? Fold sammen
Læs mere

Både regering og opposition har markeret sig med forslag til ny ejendomsværdibeskatning. Men man overser tilsyneladende en detalje i debatten – nemlig det forhold, at ejendomsværdiskat betales med progressivt indkomstbeskattede midler, så progressionen har effekt selv ved en proportional ejendomsværdibeskatning. Det kan illustreres med følgende eksempel:

To ægtepar bor i ens parcelhuse på 180 kvm på grunde på 900 kvm. Det ene ægtepar bor i provinsen med et beskatningsgrundlag på tre mio. kr. Det andet ægtepar bor i hovedstadsområdet med et beskatningsgrundlag på ni mio. kr. Ingen af ægtefællerne i provinsen betaler topskat. Begge ægtefæller i hovedstadsområdet betaler topskat.

Efter regeringens forslag skal begge ægtepar betale 0,6 pct. i ejendomsværdiskat. For provinsægteparret bliver det til 18.000 kr., som med en marginalskat på 41 pct. inkl. arbejdsmarkedsbidrag kræver en merindkomst på 30.000 kr. For ægteparret i hovedstadsområdet bliver det til 54.000 kr., som med en marginalskat på 55 pct. inkl. arbejdsmarkedsbidrag kræver en merindkomst på 120.000 kr. Altså et indkomstkrav på en faktor 4 i forhold til en ejendomsværdi på en faktor 3.

Efter oppositionens forslag skal der lægges en progression oven i progressionen, så ejendomsværdiskatten af et beskatningsgrundlag over 3,0 mio. kr. skal være 1,8 pct. Her vil huset i provinsen fortsat kræve en merindkomst på 30.000 kr. For ægteparret i hovedstadsområdet vil ejendomsværdi­skatten stige til 126.000 kr., som med en marginalskat på 55 pct. inkl. arbejdsmarkedsbidrag vil kræve en merindkomst på 280.000 kr. Her taler vi altså om et indkomstkrav på mere end faktor 9 i forhold til en ejendomsværdi på en faktor 3 – vel at mærke for to identiske huse.

Sådan er de tørre fakta. Om det er rimeligt er en smagssag. Men når S-skatteordføreren oplyser, at forslaget er udtryk for, at det er rimeligt, at ejerne af de dyreste huse betaler »lidt mere«, er det i bedste fald et tegn på, at han ikke er blevet helt færdig med regnestykket.