Pensionsalder: Regningen bliver sendt til børneværelset

Økonomi. Vi pålægger de kommende generationer ekstra byrder.

Lars Løkke Rasmussen (V) nåede til allersidst i 2015-valgkampen at holde en baby. Det skeptiske blik fra dengang ni måneder gamle Ghita er ifølge tænketanken Kraka helt på sin plads – for hun skal være med til at betale for den opgivne plan om højere pensionsalder. Arkivfoto: Nils Meilvang Fold sammen
Læs mere

Regeringen opgav i sidste uge at fremrykke en senere tilbagetrækningsalder, da der ikke kunne findes et flertal.

Dette efterlader sammen med flere andre byrder, vi pålægger vores efterkommere, en »regning i børneværelset« på fire mia. kroner.

I 2006 og 2011 blev der indgået politiske aftaler, der hæver tilbagetrækningsalderen i takt med stigende levealder, hen mod et langsigtet mål om et forventet otium på 14,5 år. Aftalerne har været afgørende elementer i at sikre holdbarhed i dansk økonomi, så statens »husholdningsregnskab« hænger sammen på langt sigt.

Målt med den traditionelle holdbarhedsindikator er dansk økonomi således »overholdbar« med 0,9 pct. af BNP. Statens husholdningsbudget vil altså akkurat hænge sammen på langt sigt, hvis den offentlige saldo forværres med 0,9 pct. af BNP.

Dermed er problemerne dog ikke løst. Ifølge Finansministeriet kan vi se frem til en såkaldt »hængekøje«, hvor statsbudgettet i en periode fra slutningen af 2020erne til godt ind i 2050erne ikke vil hænge sammen.

Problemet opstår, da levealderen glædeligt stiger hurtigere end forventet.

Men forsinkelsesmekanismer i aftalerne betyder, at mange generationer vil kunne forvente et langt længere otium – op imod 19 år for en person, der i dag står over for pensionering.

I det lys var regeringens ønske forholdsvist beskedent: Man ville udskyde tilbagetrækningsalderen med et halvt år for personer født mellem 1958 og 1978, hvilket – efter Finansministeriets vurdering – stort set ville have løst hængekøjeproblematikken.

Langsigtet finanspolitisk holdbarhed er et must have – ellers ender det med en statsbankerot – og kan sikres ved, at vi selv påtager os byrderne, eller ved at vi eksplicit beslutter at lægge dem på fremtidige gene- rationer. Begge dele giver holdbarhed, men når vi f.eks. giver fremtidige generationer udsigt til et kortere otium end os selv, har vi efterladt en »regning i børneværelset«.

Regningens størrelse opgøres med Finansministeriets nye såkaldt »genera­tionsneutrale« holdbarhedsindikator, der opgør holdbarheden, hvis man ikke indregner politiske initiativer, der stiller fremtidige generationer dårligere end de nuværende.

Ud over effekten fra tilbagetræknings­alderen, der er den største, fraregnes den permanente prisregulering af børnefamilieydelse og boligsikring samt den nominelle fastlåsning af den grønne check.

Den generationsneutrale holdbar­heds­­indikator er på -0,2 pct. af BNP. Dvs. dansk økonomi er med et generationsneutralt udgangspunkt uholdbar, og vi efterlader en regning i børneværelset på fire mia. kroner.

Nye tiltag kan ændre regningen. F.eks. giver den netop vedtagne boligskatteaftale en skatterabat til de nuværende boligejere, som de fremtidige ikke får. Det forøger regningen i børneværelset, men den præcise stigning er endnu ikke opgjort.

Det Økonomiske Råd skønner ikke længere, at der er en hængekøjeudfordring. Men en senere tilbagetrækningsalder for de mest tilgodesete generationer er alligevel værd at overveje: Det kan f.eks. finansiere skattelettelser, højere offentligt forbrug eller andre højt prioriterede politiske ønsker.

At bede fremtidige generationer yde relativt mere til de offentlige finanser er et politisk valg – de kan jo på grund af produktivitetsvæksten også se frem til et større privatforbrug end os.

Men den generationsneutrale holdbarhedsindikator tydeliggør valget: Alle ved nu, at der står mindst fire mia. kroner på sedlen, der lægges under hovedpuden, når der kysses godnat.