Erhvervsdrivende fonde tilfører Danmark værdi

På grund af lovgivningen er der siden 90erne ikke blevet oprettet nye fonde til at drive virksomheder som Novo Nordisk og Lundbeck herhjemme. Arkivfoto: Søren Bidstrup Fold sammen
Læs mere

Store danske virksomheder med mange tusinde arbejdspladser er i dag ejet af erhvervsdrivende fonde.

Men til trods for de store værdier, fondene skaber for Danmark bl.a. i form af eksportindtægter og job, er lovgivningen for at oprette nye fonde løbende blevet forringet.

Resultatet er, at ingen nye store fonde er blevet oprettet siden 1990erne. Det kan blive en alvorlig trussel mod væksten her i landet. Derfor vil vi opfordre Folketingets partier til at finde sammen om en ny og holdbar løsning. For erhvervsdrivende fonde spiller en unik rolle for dansk erhvervsliv og for det danske samfund. Ingen andre steder i verden står fonde bag så stor en andel af de største virksomheder.

Omtrent halvdelen af C20-selskaberne har en erhvervsdrivende fond bag sig, og en række andre store danske virksomheder er også fondsejede.

Desværre gør vores nuværende skattelovgivning det meget lidt attraktivt at skabe nye store erhvervsdrivende fonde. I værste fald kan man risikere, at både personen, der donerer en virksomhed til en fond, og den modtagende fond ender med at betale skat af overdragelsen.

Alle de store erhvervsdrivende fonde, vi kender i dag, er derfor oprettet på et tidspunkt, hvor skattesystemet var så hensigtsmæssigt indrettet, at man ikke straffede virksomhedsejere for at donere deres virksomhed til en fond.

Nu er der heldigvis omsider kommet politisk fokus på problemstillingen. De nødvendige ændringer lader dog vente på sig, og den nærmere model er endnu ukendt.

Politikerne bør sikre, at den kommende ændring af reglerne gør det afgiftsfrit at overdrage en virksomhed til en fond.

Alle ejerformer har deres styrke. Men fondseje har vist sig at være en konkurrence­dygtig ejerform, især for mange større virksomheder.

Fondene er også med til at fastholde arbejdspladser og dermed skattebetalinger i Danmark. Et eksempel er medicinalindustrien. Mens den svenske medicinalindustri i stort omfang er blevet opkøbt og forsvundet ud af Sverige, har vi i Danmark bevaret store og vigtige medicinalvirksomheder her i landet. Virksomheder som med mange arbejdspladser i både produktion og forsk­ning er centrale for vores velfærdssamfund.

Fondene er også vigtige for vores kultur, forskning, uddannelse og andre almennyttige formål. Hvert år uddeler fondene milliarder af kroner til vigtige samfundsmæssige aktiviteter, der er med til at fastholde Danmark som et godt samfund at leve og bo i.