Turisme kan levere tusinder af nye job

Danmarks Turistråds nye førstemand, den tidligere Matas- og Sonofon-direktør, Ulrik Bülow, er draget ud i

det danske turistlandskab for at mærke, hvad der rører sig, inden erhvervet lægger visionerne frem mod 2010 fast.Hans

eget budskab til de over 10.000 virksomheder, der henter omsætning på turisme, og de andre aktører i erhvervet

er ikke til at tage fejl af: Turisterhvervet er en usynlig gigant, der arbejder for spredt og ikke er i stand til at tale med én

stemme.Som eksempel nævner han, at turismens potentialer ikke har været nævnt i forbindelse med etableringen

af økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsens nye tænketank om, hvad Danmark skal leve af i fremtiden. Selv om erhvervet

omsætter for over 50 mia. kroner årligt og beskæftiger knap 80.000 medarbejdere. Derfor må turisterhvervet

samle kræfterne om at skabe slagkraft, så det kommer på dagsordnen. Inspirationen kommer blandt andet på debatmøder

i Billund og Nyborg i denne uge og i Roskilde den 16. marts.Hvad skal der til for at turisterhvervet træder i karakter

som en stor og anerkendt erhvervssektor?- En højere grad af samarbejde og disciplin. Og så skal man blive enig

om færre og større kampagner samt færre og større strukturerede tiltag. Det er vel 100 af ca. 10.000 virksomheder

og attraktioner, der er stærke og opfører sig struktureret, mens lagene derunder er for fragmenterede. Turisterhvervet

skal være en sektor, man kan regne med.Hvem skal drive væksten i dansk turisme?- Nogen må i hvert

fald drive den, og Danmarks Turistråd er den øverste organisation til at gøre det. Desuden kan meget blive vundet

ved, at de amtsejede, regionale turismeselskaber finder sammen med os i et tættere samarbejde. Kunsten er at nå frem til

et både-og, hvor vi tillader det lokale islæt uden at miste den nationale slagkraft.Du siger, at Danmarks

Turistråd skal have mere effekt af de færre midler, rådet får af staten. Men I vil også gerne have flere

skillinger. Hvor mange?- Der er ikke rigtig grænser for, hvor mange skillinger vi gerne vil have. Men et ydmygt bud er

50 mio. kroner, som vi vil kunne skabe ganske mange tusinde arbejdspladser for. Det er kendetegnende, at hvis du investerer i for

eksempel medicinalindustrien, skal du være heldig med at få et produkt ud af det i løbet af 5-10 år. Hvis

vi derimod igangsætter en turistkampagne i Tyskland, så myldrer tyskerne herop.Turisterhvervet består

af lige fra den lille mand-kone-butik ved kysten til fyrtårne som Tivoli. Hvordan vil du få det til at tale med én

røst?- Det bliver heller ikke let, men det skal kunne lade sig gøre. Hvis andre erhverv med samme struktur, for

eksempel købmandssektoren, kan, så kan vi også. Jeg har dog kun været her i to måneder, så jeg

kan ikke komme med en syvpunktsplan. Nu skal vi først have en visionsplan og nå frem til nogle emner, vi kan blive enige

om at stå sammen om i fremtiden.I hvilken retning vil dansk turisme have bevæget sig, når vi skriver 2010?-

Fremad! Min personlige betragtning er, at det, vi sælger i dag, sælger vi også i 2010, for det er udmærkede

produkter. Selvfølgelig skal vi raffinere og produktudvikle, men dybest set er det rigtigt, hvad er bliver sagt, at turisterne

kommer her på grund af naturen og andre danske værdier. Vi skal være gode til at tage imod dem og give dem nogle

gode oplevelser.