»Nu rykker vi nærmere på selskaberne«

Statens selskaber skal i fremtiden underlægges mere præcise finansielle krav, og der skal opsættes klarere rammer for selskabernes strategi. Finansminister Bjarne Corydons nye ejerskabspolitik kan også bidrage til debatten om, hvilke selskaber der kan sælges fra.

Finansminister Bjarne Corydon (S) offentliggør en ny politik, der lægger op til en mere aktiv ejerrolle for staten. Foto: Asger Ladefoged Fold sammen
Læs mere

Bestyrelserne i statens 30 selskaber kan i fremtiden se frem til et langt tættere parløb med de ansvarlige ministerier. Ministerierne vil nemlig fremover i langt højere grad kigge ledelserne over skuldrene, og der vil blive defineret mere præcise manøvrerum for de enkelte virksomheder.

Finansminister Bjarne Corydon (S) offentliggør fredag en ny ejerskabspolitik, der lægger op til en mere aktiv ejerrolle for staten på flere fronter. Samarbejdet mellem bestyrelser og ministerierne skal styrkes, og ministerierne skal i langt højere grad være med til at definere, hvilke strategiske mål selskaberne skal følge.

»Vi skruer rent praktisk op for, hvor ofte vi mødes med bestyrelserne. Vi skal blive endnu mere præcise med, hvor selskaberne skal hen, og vi vil i højere grad sætte rammer for den strategiske retning,« siger Bjarne Corydon.

Det mere aktive ejerskab er en tendens, der er meget oppe i tiden, og i private virksomheder - f.eks. blandt børsnoterede selskaber - ser man ligeledes langt oftere, at ejerne blander sig mere med håndfaste krav og sætter deres direkte præg på strategien.

Finansministeren luftede for første gang tanker om en ny ejerskabspolitik for et par år siden, efter at Rigsrevisionen havde udpenslet fejlinvesteringer og svigtende risikostyring i statskontrollerede DONG Energy i perioden 2008-2010. Dengang havde Finansministeriet set passivt til, og Rigsrevisionen kritiserede ministeriet for ikke at have fulgt ejerskabet i DONG tæt nok efter aflysningen af den planlagte børsnotering i 2008.

Den nye ejerskabspolitik skal gerne resultere i, at risikoen for lignende situationer minimeres, men Bjarne Corydon under­streger, at der er mange grunde til, at ejerskabs­politikken er blevet opdateret.

»Armslængden var for lang i DONG i perioden 2008-2010. Men der er flere grund til, at vi opdaterer ejerskabspolitikken. Vi ønsker at præcisere rammerne for og forventningerne til statens selskaber. Det gælder både i forhold til den strategiske retning i hvert enkelt selskab og i forhold til de konkrete finansielle krav og mål,« siger ministeren.

Blandt de store helt eller delvist statsligt ejede selskaber hører bl.a. DONG Energy, SAS, PostNord, DS, Københavns Lufthavne og Energinet.dk. Andre eksempler på kendte selskaber med statslig ejerandel er TV 2, Danske Spil, Naviair, Finansiel Stabilitet og Sund & Bælt.

Strategien og målene for samtlige 30 statsselskaber skal i de kommende år gennemgås og opdateres, og der skal nu udarbejdes strategiske ejerskabsdokumenter og finansielle mål for alle selskabers udvikling. De finansielle mål vil være vidt forskellige, men selskaberne skal i videst muligt omfang agere kommercielt med henblik på at skabe værdi for ejerne.

»Målene afhænger af, hvad det er for et selskab. De statslige selskaber har jo meget forskellige formål, og det er ikke alle statens selskaber, der skal tjene penge. Men de statslige selskaber skal som udgangspunkt drives kommercielt, og det er væsentligt med præcise finansielle mål,« siger Bjarne Corydon.

De finansielle mål kan bl.a. handle om selskabernes egenkapitalforrentning, gearing og kreditvurdering. Mange af virksom­hederne kan nu se frem til flere og mere detaljerede mål, når de ansvarlige ministerier bliver færdige med gennemgangen.

Den nye ejerskabspolitik fastslår samtidig, at den relevante minister skal »tage stilling til rationalet for hvert enkelt ejerskab«, dvs. hvorfor staten ejer et givent selskab. Det betyder, at selskabernes betydning for samfundet vil blive præciseret, og analysen kan hermed bidrage til debatten om det fremtidige ejerskab.

I begyndelsen af 2000-tallet blev der talt meget om forestående privatiseringer af en række statslige selskaber, herunder DSB, TV 2 og DONG Energy. Trods det storm­ombruste salg af en aktiepost i DONG Energy har der de seneste år været en del politisk fokus på ikke at miste kontrollen i de statslige selskaber, men fremtrædende borgerlige politikere puster med jævne mellemrum liv i tankerne om privatiseringer. Hermed synes det oplagt, at de kommende analyser kan bruges aktivt i debatten om, hvilke selskaber der skal forblive på statens hænder, og hvilke der kan sælges fra.

Bjarne Corydon vil dog ikke spå om, hvorvidt et frasalg af nogle af de statslige selskaber rykker nærmere med den nye ejerskabs­politik.

»Men mit håb er, at det kan føre til, at den politiske diskussion om frasalg bliver mere saglig og mindre ideologisk. Det kan forhåbentlig blive konsekvensen af mere bevidsthed om, hvorfor staten skal eje ting,« siger han.

Selv om ministerierne nu rykker tættere på bestyrelserne, fremgår det samtidig, at der er klare grænser for statens rolle. Professor i offentlig ledelse og styring på CBS Carsten Greve hæfter sig ved, at der bliver sat nogle overordnede ord på både statens, bestyrelsens og direktionens roller. Han kalder arbejdet med den nye ejerskabspolitik for »fornuftigt.«

»Mange af deres anbefalingerne er meget detaljerede, og det er fornuftigt med mere detaljerede mål. Den nye politik skærper det aktive ejerskab, og sporene viser jo også, at det kan være fornuftigt med mere klarhed. Der har været uklarhed om rammerne for strategien i bl.a. DONG Energy og DSB, men rammerne vil fremover blive mere præcist defineret,« siger Carsten Greve.

I DSB kostede store vækstdrømme og et udlandseventyr dyrt for nogle år siden, men udlandseventyret er for længst aflyst, og der er siden gjort meget for at rette op på økonomien.

»Med den nye ejerskabspolitik vil man forhåbentlig kunne tage sådan noget i op­løbet. Man kan f.eks. have en forventnings­afstemning i forhold til, om man kun skal agere inden for Danmarks grænser eller ej,« siger Bjarne Corydon.

Staten har ejerandele i 30 selskaber, herunder 19 aktieselskaber, fem selvstændige offentlige virksomheder, fire interessentselskaber og to selvstændige offentlige forvaltningsenheder.

Fælles for selskaberne er bl.a., at de har selvstændige bestyrelser.