Miljøpolitikere interesserede i milliarder til kloakkerne

Flere miljøpolitikere på Christiansborg vil nu undersøge mulighederne for, at private investorer kan sætte penge i det utidssvarende danske kloaksystem. Pensionsselskaberne står klar i kulissen, men det er uvist under hvilke vilkår, de i givet fald skal investere i kloakkerne.

Kloakrørene er der, men pengene mangler. Og det får miljøpolitikere til at interessere sig for pensionskassernes tilbud. Fold sammen
Læs mere
Foto: Erik Refner
Flere af folketingets miljøordførere vil se nærmere på mulighederne for, at pensionsbranchen kan smide penge i de nedslidte danske kloakker. Folketingets forlig om vandsektoren forhindrer i praksis kommunerne i at sælge kloakkerne, men miljøordførerne vil nu se på, om man kan finde andre modeller.

Miljøordførernes interesse for private kloak-investeringer kommer, efter at Berlingske Business i går kunne berette, at danske pensionsselskaber er klar til at investere milliarder af kroner i kloakkerne. Det står nemlig klart, at klimaforandringer og kraftige regnskyl kræver næsten uoverkommelige investeringer i kloaknettet de kommende årtier.

Pensionsselskaberne vil - evt. i samarbejde med kommunerne - drive og vedligeholde kloaksystemet mod til gengæld at få retten til at indkræve en på forhånd fastsat afgift i en periode på f.eks. 30 år. Venstres miljøordfører, Eyvind Vesselbo, er åben over for idéen forudsat, at kloaksystemet kan fastholdes på kommunale hænder.

Bør undersøges
»Nu har vi hørt pensionsselskabernes udmelding, og når man får sådan en melding, bør man undersøge det. Vi skal smede, mens jernet er varmt, og jeg vil se nærmere på forskellige modeller i næste måned. Et offentligt-privat samarbejde om kloakkerne er bestemt en mulighed,« siger Eyvind Vesselbo.

Folketingets brede forlig om vandsektoren betyder, at kommunerne bliver modregnet i bloktilskuddet, hvis de sælger kloaksystemet til private investorer. Eyvind Vesselbo ønsker ikke at ændre forliget, men han vil se på, om kommunerne har de rette rammer for at samarbejde med private.

Samme melding kommer fra De Radikales miljøordfører, Ole Glahn, der peger på, at kommunerne har åbenlyse problemer med at finansiere udbygningen af kloakkerne. Han understreger, at kloakkerne er et kommunalt ansvar, men at folketingspolitikerne kan understøtte kommunerne ved at give dem en vis handlefrihed.

»Jeg er imod en privatisering, hvor man flytter opgaven fra kommunerne til private, men jeg er åben over for en udlicitering, hvor kommunerne lader private løse en opgave, som kommunerne stadig har det politiske ansvar for. Det er jo heller ikke kommunernes egne selskaber, der kører busserne,« siger han.

Ikke privatisering
Nordeas ekspert på investeringer i infrastruktur, projektfinansieringschef Egil Rindorf, understreger, at debatten om investeringerne i kloaksystemet ikke er et spørgsmål om privatisering eller ej. Han fremhæver, at det ikke er på tale at overlade kloakkerne til markedet. Private investorer vil hverken få mulighed for at videresælge kloakkerne eller prissætte vandafledningsafgifterne, som de vil.

»Der er ikke tale om en privatisering, hvis man overlader anlæg, drift og vedligeholdelse af kloakkerne til private i en periode under nogle stramt styrede offentlige rammer. Derfor handler diskussionen ikke om, hvorvidt man vil afgive kontrollen. Det handler om, hvordan vi får drevet og finansieret kloakkerne på den mest effektive måde,« siger Egil Rindorf.

Enhedslisten skeptisk
Hos Enhedslisten, som også er en del af det brede politiske forlig om vandsektoren, er man dog meget skeptisk over for idéen om at lade pensionsselskaber investere i kloakkerne. Her mener miljøordfører Per Clausen, at staten vil kunne låne penge til en lavere rente, end pensionshusene kan tilbyde. Samtidig vil det under alle omstændigheder være et brud på vandforliget, hvis man lader private investorer forrente deres penge via kloakinvesteringer, lyder det fra Per Clausen.

»Aftalen siger klart, at der ikke må føres penge ud af vandsektoren, men pensionshusene skal i sagens natur forrente deres penge. Vi vil ikke acceptere, at man bryder forliget om vandsektoren. Vores forslag er i stedet at udarbejde en national handlingsplan for udbygningen af kloakkerne,« siger Per Clausen.