Kina piller pynten af dansk økonomi

Afmatningen i Kina vil dæmpe den økonomiske vækst i Europa og dermed også Danmark, lyder det i en ny prognose. Både Danske Bank og AE-rådet nedjusterer deres skøn for den økonomiske vækst for i år og 2016.

Foto: Jason Lee. Den aftagende vækst i Kinas økonomi lægger en dæmper på opsvinget i Danmark
Læs mere
Fold sammen

Den aftagende vækst i Kina vil tage pynten af det danske opsving, men næppe stoppe det.

Sådan lyder det fra Danske Bank, som torsdag udsendte en ny prognose for dansk økonomi, der forudser en vækst på 1,6 procent i år og 1,9 procent til næste år. Det er lidt mindre end Danske Bank skønnede tidligere på året.

»Det er dog ikke sådan, at Danmark er på vej ind i en ny krise af den grund. I vores nye prognose regner vi med en vækst på 1,5 til to procent. Det er vækst over normalen for Danmark og nok til, at godt 25.000 flere kommer i arbejde hvert år. Der er altså stadig tale om et opsving, bare ikke et helt så kraftigt opsving, som vi regnede med før sommerferien,« siger Las Olsen, der privatøkonom i Danske Bank.

AE-rådet nedjusterer også sine udsigter for dansk økonomi i en ny prognose. De venter en vækst i år på 1,7 procent i år og hele 2,4 procent til næste år. Men i marts lød forudsigelsen på, at der ville komme en vækst på 2,0 procent i år og 2,5 procent ilt næste år.

At der stadig er en nogenlunde pæn vækst i dansk økonomi skyldes især, at privatforbruget er kommet i gang igen.

»Forbrugerne får flere penge mellem hænderne for tiden, senest hjulpet af et nyt fald i olieprisen. Det ser ud til, at den stigende realindkomst faktisk også bliver omsat i stigende forbrug,« siger Las Olsen.

AE-rådet skriver i deres prognose, at »den positive udvikling i dansk økonomi med vækst og fremgang på arbejdsmarkedet ventes sammen med fortsat stigende boligpriser, realløn, og kapacitetsudnyttelse at hive mere gang i den hjemlige efterspørgsel i 2016.«

»Det private forbrug gearer fortsat op, ligesom der ventes at komme mere gang i investeringerne,« lyder det fra chefkonsulent Frederik I. Pedersen i AE-rådet.

Las Olsen peger dog på, at forbrugerne i tidligere opsving typisk har øget deres gæld, brugt pengene og dermed sat ekstra skub i økonomien.

»Det ser vi ikke denne gang, hvor husholdningernes gæld er stor i forvejen. Så selv om forbruget altså er med til at holde væksten i gang, er det ikke et kraftigt forbrugsopsving, vi er i gang med,« siger han.

Danske Bank råder regeringen til gradvist at stramme finanspolitikken så der ikke kommer mangel på arbejdskraft og de strukturelle underskud på de offentlige finanser bringes ned. Men AE-rådet mener modsat, at det gælder om at passe på med at træde på den finanspolitiske bremse.

»Væksten er der, men den er langt fra prangende, og får vi ny international økonomisk modvind, kan vi let stå i en situation, hvor der ikke kommer så meget gang i væksten som ventet. Begynder man allerede nu at bremse finanspolitikken hårdt op, risikerer vi at gentage fejlen fra genopretningspakken tilbage i 2010, der var med til at vende den ellers positive udvikling i dansk økonomi på det tidspunkt,« skriver Arbejderbevægelses Erhvervsråd i sin prognose.

Danmarks Nationalbank har dog klart anbefalet en finanspolitisk stramning og peget på, at det er vigtigt Danmark ikke overskrider de fastsatte grænser for underskud, som er sat på i budgetloven.

De har også understreget, at erfaringen fra tidligere opsving viser, at fremgangen i dansk økonomi kan komme både hurtigere og mere pludseligt end ventet, og forudsætningerne for det også er til stede i den nuværende situation.

»Samtidig er der en vis usikkerhed om kapaciteten på arbejdsmarkedet. Det indebærer en risiko for, at der hurtigere kan opstå pres på arbejdsmarkedet og boligmarkedet i de kommende år. Det vil skærpe kravene til at føres både en mere stram finanspolitik og en strukturpolitik, der øger udbuddet at arbejdskraft,« er det blevet fremhævet af Danmarks Nationalbank i den seneste kvartalsoversigt.