Ingen konkrete initiativer

De konkrete initiativer lader vente på sig, men det næste år vil byde på handlingsplaner,

programmer og analyser i hobetal, fremgår det af regeringens vækststrategi, som blev fremlagt i går. Målet

er at fastholde Danmark i front blandt OECD-landene frem til 2010.


Om ti år skal Danmark fortsat kunne måle sig med

de bedste OECD-lande, når det drejer sig om velstand, lav arbejdsløshed, styr på finanserne og erhvervslivets konkurrenceevne.

Og det skal altsammen ske samtidig med at der skabes rum for skattelettelser på arbejde.


Sådan lyder regeringens

overordnede målene for regeringens vækststrategi, som økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen (K) fremlagde

i går. Strategien består en 400 sider lang analyse "Vækstvilkår i Danmark" og strategiplanen "Vækst

med vilje".Skattelettelser

Forudsætningen for, at regeringen når sine mål i 2010 er imidlertid,

at skatten på indkomst kan lempes fra 2004, fremgår det af vækststrategien.


For selvom Danmark i dag er blandt

de mest velstående lande i verden, så er det ingen garanti for, at placeringen kan opretholdes, hvis ikke væksten

i den private sektor styrkes, flere kommer ud på arbejdsmarkedet og den enkelte dansker arbejder mere. Danmark er således

et af de lande i OECD, hvor indbyggerne arbejder færrest timer i gennemsnit.


Der er nemlig fortsat muligheder for at øge

arbejdsudbuddet og forbedre arbejdsmarkedets funktion. Lavere skat på arbejde og yderligere strukturforbedringer på arbejdsmarkedet

kan bidrage til den nødvendige vækst i arbejdsudbuddet, konkluderer regeringen i vækststrategien.ForvirringDer

hersker imidlertid en vis forvirring om, hvordan regeringen vil finansiere skattelettelserne, fremgik det af onsdagens pressemøde.


Venstre

har gentagende gange afvist, at skattelettelser finansieret via dynamiske effekter er en mulighed.


Det skete så sent som

tirsdag, da statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) slog fast, at kommende skattelettelser vil blive finansieret krone for krone.
På pressemødet onsdag sagde Bendt Bendtsen imidlertid, at skattelettelserne, som er planlagt fra 2004, vil blive

finansieret delvist af den såkaldte udbudseffekt - dvs. at lavere skat på arbejde får folk til at arbejde noget

mere. Det vil give en højere indkomst og derved flere skattekroner i statskassen. Netop den tanke, som Anders Fogh Rasmussen ikke

vil høre tale om. Men Bendt Bendtsen afviser, at der skulle være uenighed i regeringen.


- Statsministeren og jeg

er enige, når vi går i gang 1. januar 2004, så har vi et fuldt finansieret program, sagde Bendtsen.

Mange

planer

Generelt var er det meget småt med nye konkrete forslag i regeringens vækststrategi. Strategien, der omfatter input

fra 11 ministerier, lægger i stedet linjerne for de reformer og intiativer, som regeringen planlægger at sætte i

værk det kommende år, og er langt hen ad vejen en opsummering af det program, regeringen fremlagde ved sin tiltræden

i efteråret. Til gengæld lover regeringen at fremlægge intet mindre end ca. 25 handlingsplaner, rapporter og analyser

ud i den kommende Folketingssamling.


Initiativerne samler sig om fire hovedområder, nemlig


l Større frihed

og virkelyst


l Bedre brug af viden og ressourcer


l Effektiv konkurrenc