Hvad skal vi leve af i fremtiden?

Det er bekymrende, at Dansk Folkeparti og SF taler om at tilbagerulle lettelser i selskabsskatten.

VL-Døgn på Hotel Marriott. Prefessor, Chairman, Carlsberg Foundation, Flemming Besenbacher
Læs mere
Fold sammen

Spørgsmålet om, hvad vi skal leve af i fremtiden, er ikke det varmeste emne i valgkampen, når man ser på, hvad der optager de fleste af vores politikere. Men det burde det være, fordi det er indtjeningen fra de private virksomheder, der skaber den værdi, der er grundlaget for vores velfærdssamfund. Uden et konkurrencedygtigt erhvervsliv er der ikke råd til at forbedre vores sundhedssektor eller bygge nye skoler.

Uanset at vi har en effektiv offentlig sektor sammenlignet med andre europæiske lande, og uagtet at vi har et samfund, der er meget velfungerende, er det fortsat den værditilvækst, der bliver skabt i private virksomheder, der gør det muligt for os at fordele penge til velfærd. Derfor bør politikerne sikre, at erhvervslivets rammevilkår er så gode som muligt, så vi ikke mister konkurrenceevne.

På den baggrund er det meget bekymrende, at Dansk Folkeparti og SF forleden foreslog, at tilbagerulle de lettelser i selskabsskatten, der allerede er vedtaget, for at få råd til et bedre sygehusvæsen. Det burde derimod gå den anden vej, fordi netop selskabsskatten ifølge Produktivitetskommissionen er den mest væksthæmmende skat.

Dansk erhvervsliv har klaret sig relativt godt igennem krisen, fordi virksomhederne har været villige til at eksekvere, de har stræbt efter at øge væksten, at vinde markedsandele og at forøge indtjeningen. Det er sket ved at forfølge en strategi, hvor der har været balance mellem, hvad der virker på kort sigt og på langt sigt.

Vi skal have væksten tilbage i dansk erhvervsliv og i det danske samfund. Det er kun, når dansk industri og det danske erhvervsliv klarer sig godt i en stigende international og globaliseret verden, at vi har råd til den velfærd, vi værdsætter og er stolte af. Især er det vigtigt for vores økonomi, at flere danske erhvervsvirksomheder bliver bedre til at eksportere varer og tjenesteydelser. Mindre end ti procent af de danske virksomheder står for et salg til udlandet, der svarer til over halvdelen af vores BNP. Hvis vi kan forbedre rammevilkårene for de eksporterende virksomheder, kan vi blive bedre til både at bevare arbejdspladser og få råd til at forbedre vores velfærdssamfund.

Uanset om det bliver rød eller blå blok, der vinder valget, bør den næste regering derfor have fokus på det lange sigt og forberede Danmark på fremtiden. Vores udfordringer er analyseret af Vækstforum og af Produk­tivitetskommissionen. Nu er der brug for politikernes handling.