Topledere misser unik mulighed i global konkurrence

Kun otte af verdens 100 største højtelnologiske virksomheder har deres hovedkavrter i Europa.

I dag er ikke en eneste af de førende internetselskaber i verden europæiske. Og kun otte af de 100 største højteknologiske virksomheder i verden har deres hovedkvarter i Europa.

Samtidig er det netop kommet frem, at toplederne i de europæiske virksomheder ikke er så sultne efter at tage den digitale førertrøje som vores kinesiske naboer. 68 procent af de kinesiske topledere VIL nemlig være førende inden for det digitale område i modsætning til kun 39 procent af de europæiske topledere. Det viser en ny Accenture-undersøgelse blandt 700 top­ledere i verden, og det blotlægger en uheldig tendens.

De europæiske virksomhedsledere er for tilbageholdende og afventende. Og det på trods af, at majoriteten af dem erkender, at digital teknologi er afgørende for at skabe vækst. Det ligner en global skævvridning af ambitionsniveauet, og det kan meget vel blive udslagsgivende for den globale konkurrencesituation på sigt.

Nye digitale teknologier indebærer en fantastisk vækstmulighed. Det er de fleste europæiske topledere og regeringsfolk enige om, men der er et bump på vejen.

Ifølge toplederne er de tre væsentligste barrierer på lovgivningsniveau, at der skal skabes klarere regler for beskyttelse af data, at investeringer i den næste generation af IT-infrastruktur skal støttes og endelig, at myndighederne skal fjerne regler og barrierer, der måtte stå i vejen for at sælge produkter og service på tværs af landegrænserne. Så godt som alle disse punkter er indeholdt i den nyligt lancerede strategi for det indre digitale marked i Europa.

Strategiudspillet om det indre digitale marked fra EU-Kommissionen er en vigtig milepæl, som, hvis strategien bliver omsat til aktiv politik, kommer til at udgøre en væsentlig forskel for virksomheder og forbrugere i Europa. Men strategien skal bakkes op af en væsentlig mere ambitiøs tilgang blandt europæiske topledere. Det gælder også danske topledere.

Danske virksomheder har en unik mulighed for at stræbe efter den digitale førertrøje, fordi vores IT-infrastruktur er så veludviklet, og vores generelle IT-kompetencer er høje, men det kræver, at vi er mere ambitiøse og ikke stiller os tilfredse med en risikabel andenplads over for det buldrende Kina.

Det indre digitale marked skal sikre ordentlige rammevilkår, men det er top­ledernes ansvar at hæve barren og de digitale ambitioner i virksomhederne, så vi kan frigøre det digitale potentiale. Et potentiale hvor der forventes en vækst på mere end 3.000 milliarder kroner og hundredtusind nye job.