Skat flår selskaber med usædvanlig høj strafrente

Hvis selskaberne rammer forkert med deres selvangivelse, kan de nemt nå at få en strafrente på op til 30 pct. på deres restskat. Det er urimeligt og helt ude af trit med den rekordlave rente, vi har i øjeblikket, mener revisorer, DI og Dansk Erhverv.

Foto: Jens Nørgaard Larsen

Vi har set din selvangivelse igennem, og du har betalt for lidt i skat. Den besked fra Skat er særdeles dyr at få for de mange tusinde danske selskaber. Hvis selskaberne får en restskat, skal de betale en rente, der løber op i 9,6 pct. om året, og da sagerne om restskat ofte løber et par år, kan den samlede rentebetaling nemt komme op i 30 pct.

Oven i det kommer et restskattetillæg, som i øjeblikket er på 4,5 pct. I yderste konsekvens kan selskaberne ved Skats gennemgang af deres selvangivelse få efterreguleret deres skat fem år tilbage i tiden, og det vil give en rente på op til 50 pct.

Det er helt ude af trit med den uhyre lave rente, som vi både i Danmark og resten af EU i øjeblikket nyder godt af. Både revisorerne, Dansk Erhverv og DI vil have regeringen til at lave om på reglerne, så renten på selskabernes restskat i langt højere grad følger den rente, som gælder i resten af samfundet.

I lighed med lønmodtagerne afleverer selskaberne en selvangivelse én gang om året. Og i lighed med lønmodtagerne går Skat ind og kontrollerer dem flere år tilbage. Hvis Skat i den sammenhæng finder, at et selskab skal have reguleret indkomsten op, så begynder taxameteret med solide renter. Mere præcist er renten på 0,7 pct. om måneden som fast tillæg. Oven i det kommer en variabel rente, som i 2015 er på 0,1 pct. pr. måned.

Partner i KPMG Peter Rose Bjare fremhæver, at det som regel varer noget, inden Skat går ind og ændrer i selvangivelserne, og selskaberne ender derfor ofte med at skulle betale en rente svarende til 2,5 til tre år. Det vil sige fra 24 pct. og op til 28 pct. De kan ikke trækkes fra, så det svarer til en rente før skat på op til 36 pct. Omvendt for de selskaber, som skal have penge tilbage i skat. De får modsat en solid rente på deres overskydende skat med de samme satser.

Både Dansk Erhverv og DI mener, at de renter er helt ude af trit med virkeligheden.

»Den skat, selskaberne har betalt undervejs, har de betalt i god tro. Herefter kan der komme en justering af indkomsten fra Skats side med tilbagevirkende kraft. Det bliver i givet fald betragtet som om selskaberne hvert eneste år, har spekuleret i at betale for lidt i skat.

I den slags situationer kommer man til at betale samme høje rente, som hvis selskaberne bevidst betalte for lidt i skat i de enkelte år,« siger skattepolitisk chef i DI, Jacob Bræstrup

Skattepolitisk chef hos Dansk Erhverv, Jacob Ravn, er meget enig.

»Renterne kan løbe ret meget op. Selskaberne skal ikke kunne bruge Skat som bank ved at betale for lidt i skat, men der kan være gode grunde til, at de ikke har betalt den rigtige skat i første omgang. Der skal være en balance mellem, at staten ikke taber på det her, men at der heller ikke opkræves renter, som er helt ude af sync i forhold til normalen. Det vil være et sundt princip, hvis man finder et system, hvor man så vidt muligt forsøger at følge markedsrenterne,« siger Jacob Ravn.

På mange måder har regeringen erkendt, at renterne på restskatten ikke svarer til virkligheden. Regeringen er nemlig i gang med at ændre på renterne på selskabernes løbende betaling af skat. Det er den såkladte a conto-skat.

Inden selskaberne begynder at tænke på deres selvangivelser, betaler de a conto-skat to gange om året. Det sker i marts og i november. Den bliver udregnet efter, hvor meget selskaberne regner med at komme til at tjene det pågældende år og derved skal betale i skat.

Og når de betaler a conto-skat, skal selskaberne ligeledes af med renter, hvis de ikke rammer den rigtige skat.

De renter har hidtil fuldt markedsrenten, men et år forsinket. Af samme årsag er Folketinget i øjeblikket ved at behandle et lovforslag fra regeringen, der skal ændre på de rentesatser, som selskaberne skal betale, hvis det viser sig, at de har afregnet for lidt i a conto-skat. Mere præcis vil selskaberne fremover skulle af med en rente på fire pct., hvis der er minus på kontoen med a conto-skatten.

Modsat skal de betale en negativ rente på 0,1 pct., hvis der er et plus.

Alt for tilbagelænet

Både DI og revisorerne har opfordret regeringen til at regulere på renterne for restskatten, som løber på, hvis selvangivelsen ikke er rigtig.

Det kunne meget passende ske i forbindelse med lovforslaget om renterne på a conto-skatten, lyder det fra DI og FRS - Danske Revisorer.

Det har skatteminister Benny Engelbrecht (S) afvist, og det skaber utilfredshed.

»Den høje rente på restskatten betragter selskaberne som en ekstra skat. Den får et lidt bødeagtigt skær over sig. Modsat får de virksomheder, som måske har glemt et fradrag, en meget høj forrentning af den overskydende skat, de skal have tilbage. Det er en noget tilbagelænet holdning fra ministerens side, når man ikke vil se på det problem nu,« siger Peter Rose Bjare.

Samme melding lyder fra DI.

»Det er princippet i, at når man er opmærksom på, at de renter, man har, ikke svarer til de reelle renter, vi har ude i samfundet, er det ærgerligt, at man kun fokuserer på den ene halvdel af problemet. Man har meget statskassebrillerne på, når man går ind på det her område. Regeringen ser slet ikke, at der er nogle uhensigtsmæssigheder, som rammer virksomhederne,« siger Jacob Bræstrup.

Skatteministeriet skriver i et svar til FRS, at justeringen af de øvrige rentesatser i skattesystemet ligger uden for rammerne af lovforslaget.

Men i embedsmandssprog hedder det, at blandt andet spørgsmålet om vægtningen mellem det variable renteelement og det faste tillæg vil blive vurderet med henblik på en senere ændring af lovgivningen.