Færre kommuner på vej

Der skal være færre kommuner på det danske landkort. Antallet af indbyggere i hver kommune skal helst være

på mindst 30.000 personer, og amterne bør nedlægges og i stedet erstattes af nogle regioner.Sådan lyder

en af hovedkonklusionerne i Strukturkommissionens rapport, som bliver offentliggjort i dag ved et stort anlagt arrangement på

Vingsted Centret lige uden for Vejle.Strukturkommissionen har i det sidste halvandet år vendt hver en sten i amter og

kommuners arbejde for at forsøge at finde ud af, hvordan den kommunale sektor skal se ud, så borgerne og virksomhederne

får mest muligt for pengene.Der kræver ifølge rapporten, at antallet af amter og kommuner bliver mindre.

"Kommissionens analyser viser, at en stor del af de nuværende forvaltningsenheder er uhensigtsmæssige små i

forhold til den opgave løsning, som lovgiverne i dag kræver", hedder det i sammenfatningen af ordene fra Kommissionen.Anbefalingen

går på, at de nuværende 14 amter afløses af tre til syv regioner, mens kommunerne får en størrelse,

så de mindst har 30.000 indbyggere. Under de forudsætninger har Kommissionen opstillet seks modeller for ledelse og opgavefordeling.

Statslig

ligning

Det er adm. direktør for Sygeforsikringen "danmark" Johannes Due, der har stået i spidsen for Kommissionen,

og specielt når det gælder opgavefordelingen er der to interessante betragtninger på erhvervssiden.l Kampen

for at få de ledige opkvalificeret og i arbejde skal ske i et såkaldt enstrenget system, der skal forankres i kommunerne.

Derved vil der være en oplagt sammenhæng med de øvrige opgaver, som kommunerne laver især på socialområdet.l

Ligningen af virksomhedernes og borgernes selvangivelser er i dag delt mellem kommunerne og amterne. Men der kan skabes en række

effektivitets- og kvalitetsfordele ved at samle det hele under en hat i statsligt regi. Da kommunerne ikke har nogen lokalpolitisk

indflydelse på selve skatteligningen, vil en sådan ændring ikke tage noget af selvbestemmelsen fra kommunerne.Sidstnævnte

punkt bliver underbygget af en analyse, der konkludere, at det danske skattevæsen er langt dyrere end eksempelvis det svenske

og norske.Det skyldes delvist en mere kompliceret lovgivning, men det er langt fra hele forklaringen.

Positiv modtagelseBlandt

organisationerne bliver budskabet om færre kommuner meget positivt modtaget.Dansk Industri har gennem længere tid

argumenteret for fordelene ved kommunesammenlægninger, mens Dansk Handel og Service påpeger, at større kommunale

enheder kan skabe den nødvendige kompetencen, som kan sætte mere gang i udliciteringen.Det er nu op til Folketinget

at finde ud af, hvordan og om Strukturkommissionens anbefalinger skal føres ud i livet. Statsminister Anders Fogh Rasmussen

(V) har tidligere sagt, at han håber på, at have et lovforslag klar på området i løbet af foråret.