Dropper at uddanne svage ledige

Restgruppe. Kommunerne er stort set holdt op med at bruge uddannelse, når ledige skal aktiveres. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Kommunerne er yderst tilbageholdende med at sende ledige kontanthjælpsmodtagere i uddannelse, når de skal aktiveres. Det skriver Fagbladet 3F på baggrund af nye tal for 2006 fra Danmarks Statistik.

Mens halvdelen af de ledige på dagpenge sidste år deltog i ordinær uddannelse, sender kommunen næsten inden kontanthjælpsmodtagere på uddannelse. Helt præcist sendte kommunerne sidste år knap tre procent af de ledige på kontanthjælp i ordinær uddannelse.

Til gengæld bruger kommunerne i højere grad såkaldt særligt tilrettelagte uddannelsesforløb. Tælles de med, nåede den samlede andel af kontanthjælpsmodtagere i uddannelse op på knap 13 procent sidste år.

Arbejdsmarkedspolitisk konsulent i 3F Poul Hansen kalder det bekymrende.

- Netop nu, hvor ledigheden er så lav, er der virkelig mulighed for at tage hånd om de sidste ledige og sætte massivt ind med uddannelse og opkvalificering for at gøre dem arbejdsmarkedsparate. Samtidig kan uddannelse skubbe ledige i retning af de brancher, der mangler arbejdskraft, siger Poul Hansen til Fagbladet 3F.

Han finder det ekstra bekymrende, at kommunernes indsats er så forskellig fra AF-systemets, nrå det gælder uddannelse.

Kommunerne har nemlig fået en langt større indflydelse i det nye beskæftigelsessystem og i de nye jobscentre, som fulgte i kølvandet på kommunalreformen. - vls