Danmark går glip af gevinst ved udbud

Antallet af offentlige udbud faldt i 2013. Udviklingen møder kritik fra Dansk Erhverv og Dansk Industri, som påviser generelle besparelser ved udbud af offentlige kontrakter.

Foto: Erik Refner
Skal kommunen selv give fru Nielsen hjemmepleje, eller skal private selskaber have mulighed for at byde på opgaven? Og skal staten selv udvikle nye IT-løsninger, eller skal private spillere inviteres med om bord?

Hos Dansk Erhverv og Dansk Industri (DI) er der ingen tvivl om, at flere offentlige kontrakter skal i udbud. For øget konkurrence resulterer generelt i besparelser for det offentlige. Det viser en opgørelse, hvor Dansk Erhverv har gennemgået effekterne af 74 konkrete udbud registreret på Udbudsportalen. I gennemsnit viser de udbudte projekter en økonomisk besparelse på 15 procent.

Så meget desto mere ærgrer det erhvervsorganisationerne, at antallet af offentlige udbud faldt i 2013 efter syv års markant vækst. Ifølge tal fra Udbudsvagten og Dansk Erhverv blev i alt 6.857 kontrakter udbudt i 2013, hvilket svarer til et fald på otte procent sammenlignet med det foregående år.

»Det er et skidt signal. Vi synes ikke, der er nogen god forklaring på, at antallet af udbud skal gå ned. Hvis det offentlige står over for et effektiviseringspres, må man også forvente, at de bruger markedet og konkurrencen mere til at sikre, at man betaler det rigtige for de ydelser, man køber ind,« siger Jakob Scharff, chef for offentlig-privat samarbejde i Dansk Erhverv.

Også DI kritiserer faldet i antallet af offentlige udbud: »Vi ved, at den offentlige sektor er så dyr og stor, at der vil blive et pres på de offentlige ydelser fremover. Derfor er det helt afgørende, at vi effektiviserer blandt andet gennem udbud. Alternativet er, at man må prioritere endnu hårdere i de ydelser, man har råd til,« siger Tine Roed, direktør i DI.

DI har tidligere beregnet, at kommunerne kan hente fire milliarder kroner, hvis mængden af faste opgaver i udbud stiger fra omkring 25 procent i dag til 37,5 procent. Ifølge erhvervsorganisationen kan det sænke skatten med 0,5 procent eller betyde 8.500 flere folkeskolelærere eller 12.000 flere social- og sundhedshjælpere.

Mens antallet af offentlige udbud generelt faldt i 2013, er der store forskelle fra område til område. Faldet var størst inden for velfærden, hvor 17 procent færre kontrakter blev udbudt. IT-udbud steg til gengæld med fem procent. Umiddelbart før jul pegede Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen på, at social- og beskæftigelsesområdet rummer størst muligheder for besparelser gennem øget konkurrence.

På Christiansborg påpeger Socialdemokraternes erhvervsordfører Benny Engelbrecht, at antallet af udbud godt nok er faldet, men at der endnu ikke findes data for, hvor mange penge der rent faktisk blev udbudt for sidste år. Samtidig afviser han, at offentlige kontrakter skal i udbud for enhver pris.

»Det er klart, at man skal kigge på potentialet og se, om det kan svare sig. Men hvis vurderingen er, at udbuddet giver ingen eller en marginal gevinst, er der ikke noget galt i, at man beslutter ikke at sende en opgave i udbud,« siger han.

Hos kommunerne kan man ikke genkende billedet af, at man træder på bremsen i forhold til at sende opgaver i udbud. Jacob Bundsgaard (S), som er formand for Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget i Kommunernes Landsforening og borgmester i Aarhus Kommune, vurderer i stedet, at en del af forklaringen kan være, at kommunerne laver færre, men større udbud.

»Én af de største hindringer i forhold til at øge andelen af udbud er, at det administrativt er utroligt tungt. Derfor arbejder kommunerne målrettet på at skabe større volumen i de enkelte udbud, fordi det er den måde, man får de bedste priser på,« siger han.

Det var i går ikke muligt at få en kommentar fra erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen (S).