BST-centre er ved at smadre egen ordning

De to store BST-centre i Århus og København er med deres indbyrdes konkurrence igang med at udhule BST-ordningen.


-

De har sat en proces igang, der vil smadre den ordning, der er deres eget eksistensgrundlag, mener centerchef Hans E. Lund Rasmussen,

BST Storstrøm Nord, Næstved, der har 20 medarbejdere.


Han reagerer på mandagens artikel i ErhvervsBladet om

de to store BST-centre, der har åbnet afdelinger i hinandens område ledsaget af erklæringer om, at de er klar til

indbyrdes konkurrence.


Hans E. Lund Rasmussen siger, han reagerer, fordi BST-bekendtgørelsen ikke er ment som et forretningsgrundlag.

Ikke

tjenes penge

- Den er en aftale mellem arbejdsmarkedets parter og Folketinget, og der skal ikke tjenes penge på produktion af

arbejdsmiljøydelser.


- BST-centrene er medlems-ejede, og der er lige mange arbejdsgivere og arbejdstagere i bestyrelserne.

Og det er sikkerhedsorganisationerne i de enkelte virksomheder, der formulerer og beslutter arbejdsmiljøindsatsen, uden at

skulle bede arbejdsgiveren om finansiering. Finansieringen er betalt forud i form af medlemskontingent, påpeger Hans E. Lund

Rasmussen.


Han anklager de to centre for at gå ud og konkurrere på både pris og indhold. Hans E. Lund Rasmussen

får af og til henvendelser fra virksomheder, der undrer sig over, at BST Danmark, København, kun tager 395 kr. pr. tilsluttet

ansat mod BST Storstrøm Nords 470 kr.Konsulentydelser

- BST Danmark tjener næppe penge på det almindelige

BST-arbejde.


- De tjener i stedet på konsulentydelser til virksomheder, der ikke er omfattet af BST-pligten. Konsulentydelser

forhandles typisk på plads med arbejdsgivere, der har kompetence til at beslutte købet. Og det udhuler hele paritetsprincippet,

fordi det så ikke længere er sikkerhedsorganisationerne på de enkelte virksomheder, der bestemmer over indsatsen,

siger Hans E. Lund Rasmussen.


Han undrer sig over, hvorfor de to store BST-centre går så markant ud og vil udkonkurrere

hinanden og andre BST-centre.


- Jeg vil gerne vide hvor meget arbejdsmiljø, der flyttes af et tilbud fra BST Danmark til

sygehuse i Storstrøms Amt. BST Danmarks ansatte skal køre fra København til f.eks. Nakskov, og transport må

ikke indregnes i medlemsbetaling.


- I forvejen ligger der et BST i Sakskøbing, pointerer Hans E. Lund Rasmussen.


Ifølge

bekendtgørelsen har centrene 0,1 time til tværgående samarbejde, for at de kan lære af hinandens erfaringer.


-

Men også det underminerer de to store centre. De holder deres viden for sig selv for at kunne udkonkurrere os andre, mener Hans

E. Lund Rasmussen.