Bedre rammebetingelser giver ikke flere iværksættere

Iværksætteri. På trods af, at rammebetingelserne er blevet bedre for danske iværksættere, viser ny rapport, at iværksætteraktivteten i Danmark stort set ikke har rørt sig ud af stedet de seneste ti år. Ekspert ser dog tegn på forbedring.

Det går op og ned for det generelle niveau for iværksætteraktivitet her i landet. I forhold til året før var 2006 en anelse mere frugtbar med hensyn til investeringer og mængden af nystartede virksomheder.

Men det skjuler ikke det faktum, at Danmark ikke har bevæget sig ud af flækken de sidste ti år. Danmarks iværksætteraktivitet er på status quo og er blevet overhalet gevaldigt indenom af en mængde andre lande.

Det viser den seneste udgave af verdens største undersøgelse af iværksætteraktiviteter, Global Entreprenuership Monitor (GEM), som offentliggøres i dag.

Den omfattende rapport placerer Danmark på en 18. plads ud af 29 lande. Det kan undre, eftersom rapporten også peger på, at rammebetingelserne for iværksætteri i Danmark er forbedret på stort set samtlige punkter.

- At vi ikke rykker internationalt skyldes, at det her område jo er hot alle steder. De fleste lande satser i stigende grad på at forbedre vilkårene for iværksættere, og derfor bevæger alle lande sig også på det her område, forklarer Torben Bager, der er direktør for Iværksætterakademiet IDEA ved Syddansk Universitet.

Årsagerne til Danmarks stagnering de seneste år er ikke ensidig. Men ifølge Torben Bager skal der skæves til de kulturelle spørgsmål samt en bragende god økonomi i Danmark.

- I højkonjunkturtider er der både minusser og plusser, når det kommer til iværksætteri. Der er selvfølgelig en vis investeringsvillighed i samfundet, men samtidig findes der også et stort antal gode jobmuligheder. Så der er faktorer, som trækker i begge veje, forklarer Torben Bager.

Optimist trods altHan er dog optimistisk på Danmarks iværksætteres vegne. For ifølge ham er der flere indikatorer i den nye GEM rapport, der tyder på, at Danmark på den lange bane vil rykke.

Det ene er den selvtillid, som gennemsyrer erhvervslivet. De adspurgte i rapporten mente i en lang række tilfælde, at netop de var i stand til at løbe en ny virksomhed i gang.

Årsagen til, at vi ikke ser det materialiseret, kan være de førnævnte gode jobmuligheder.

Det andet, som giver Torben Bager anledning til at være positiv, er, at iværksætteri bevæger sig ind i skoleskemaet.

- Det er min personlige vurdering, at der er gang i uddannelsessektoren på netop det her område. Iværksætteri har ikke tidligere været bygget ind uddannelserne, men inden for de seneste fem år er der sket noget. Pilen peger den rigtige vej, konstaterer Torben Bager.