Ambassadør: Det er godt for Polens økonomi, at flere af vores landsmænd bliver hjemme

Andelen af udenlandsk arbejdskraft falder, fordi Danmark taber kampen om de udenlandske arbejdstagere til deres hjemlande og andre økonomier.

Nye tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, som Jyske Bank har bearbejdet for Berlingske, viser, at tilstrømningen af udenlandsk arbejdskraft er faldende. Med hensyn til arbejdskraft fra Italien viser udviklingen sig her at være negativ, og det kan formentlig skyldes, at byggeriet af Københavns Metro stort set er afsluttet. Arkivfoto: Asger Ladefoged Fold sammen
Læs mere

Gevinsten ved hver udenlandsk medarbejder er på langt over 100.000 kroner om året, og derfor kan det få konsekvenser for den danske statskasse, at antallet af udlændinge, der forlader hjemlandet for at arbejde i Danmark, er faldende.

Til gengæld nyder et land som Polen godt af, at færre vælger at forlade hjemlandet og i stedet bidrager derhjemme. Derfor ser Henryka Moscicka-Dendys, Polens ambassadør i Danmark, da også positivt på den seneste udvikling.

Polen har været mærket af, at en stor del af arbejdsstyrken søgte væk, og i et forsøg på at ændre dette har den polske regering prøvet at gøre forholdene i hjemlandet mere attraktive. Nu kunne det tyde på, at anstrengelserne har båret frugt, for ifølge ambassadøren oplever Polen et boom, idet ledigheden falder, og lønnen stiger.

»Det er godt for den økonomiske udvikling i Polen,« siger ambassadøren.

Henryka Moscicka-Dendys håber, at flere vil vende hjem til Polen for at bidrage til samfundet, men er dog heller ikke i tvivl om, at der i fremtiden vil være stor konkurrence om arbejdskraften i EU. Ifølge hende er det heller ikke problematisk, hvis der er tale om et mobilt arbejdsmarked, men det må ikke ende i »braindrain«.

Bidrager med mange penge

Udtalelserne kommer, efter at nye tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, som Jyske Bank har bearbejdet for Berlingske, viser, at tilstrømningen af udenlandsk arbejdskraft i løbet af det seneste år har været den laveste, siden opsvinget tog fart i efteråret 2013.

Årsagen til, at udlændinge ikke søger mod Danmark i samme grad som tidligere, kan da også være, at ledigheden er faldende i deres hjemlande, ligesom det ses i Polen. At der samtidig også ses økonomiske fremskridt i flere økonomier, er kun medvirkende til at gøre det mindre fordelagtigt at forlade venner og familie.

Mens man næppe kan fortænke den enkelte udlænding i valget, er det kritisk for udviklingen herhjemme, for det påvirker Danmarks vækstmuligheder og dermed også den samlede økonomi.

En undersøgelse fra tænketanken Kraka har vist, at statsfinanserne nyder godt af den udenlandske arbejdskraft.

Eksempelvis bidrager en udenlandsk arbejdstager, der kommer for at arbejde i en årrække for så derefter at rejse hjem, i gennemsnit med 180.000 kroner om året.

Da en stor del af den danske arbejdsstyrke også står over for at skulle på pension, mens gruppen, der skal tage over, er tilsvarende mindre, vil vi i fremtiden komme til at mangle hænder. Denne udvikling forstærkes, såfremt tilslutningen af udenlandsk arbejdskraft mindskes.

Allerede i 2019 mærkede danske virksomheder konsekvenserne af manglende arbejdskraft, hvor de stod til at miste godt ti milliarder kroner i tabt omsætning.

Cheføkonom i Dansk Byggeri Bo Sandberg mener, at det er et overraskende – og nærmest gådefuldt – at der i efteråret 2019 viser sig et stort fald i nytilgangen af EU-borgere på det danske arbejdsmarked. Der er nærmest sket en halvering, siden byggeriet var på toppen i maj og juni 2018.

Bo Sandberg mener ikke, at faldet alene kan forklares med en opbremsning i konjunkturerne i den danske økonomi, og han er da også fortrøstningsfuld.

»Selv om tilvæksten i udenlandsk arbejdskraft er markant faldende, er bundlinjen trods alt stadig positiv, og der kommer altså år for år flere udlændinge ind på det danske arbejdsmarked. Det vil der også fremover være brug for, selv hvis konjunktursituationen køler lidt af. For der er mange brancher og jobfunktioner inden for f.eks. hotel, rengøring og landbrug, som nærmest ville bryde sammen uden udenlandsk arbejdskraft,« siger Bo Sandberg.