Region vil optage opkald til vagtlæger

Efter hård kritik af vagtlægeordningen begynder Region Sjælland nu i lighed med andre regioner også at optage samtalerne med patienterne.

I løbet af få uger går Region Sjælland i gang med at optage alle telefonsamtaler mellem patienter og vagtlæger på bånd. Det sker for at sikre, at der er dokumentation for, hvad der er blevet sagt eller ikke sagt i samtalerne, hvis patienterne senere klager over den behandling, som de har fået af lægen.

Beslutningen om at optage samtalerne er truffet af forretningsudvalget i Region Sjælland, som har bevilget 200.000 kr. til etablering af ordningen samt 20.000 kr. årligt til driften af den, og kommer efter, at der har været rettet hård kritik mod vagtlægesystemet i en artikelserie i Berlingske Tidende.

»Nu har der været diskussion om det her, og så er det, at vi siger, at hvis det kan give større sikkerhed for alle parter, patienter og læger, hvis samtalerne optages på bånd, så gør vi det,« siger medlem af forretningsudvalget Kirsten Devantier (V).

Konsekvens af dødsfald
Manglen på dokumentation for samtalernes forløb kom for alvor i søgelyset i forbindelse med den såkaldte Christian-sag, som Berlingske Tidende afdækkede i juni. Her døde en 14 måneder gammel dreng efter at have slugt et minibatteri. Drengens forældre og bedsteforældre sagde, at de ved flere opkald til bl.a. vagtlæger netop i Region Sjælland havde påpeget, at drengen havde slugt batteriet, hvilket imidlertid blev afvist af lægerne. Og da samtalerne ikke blev optaget på bånd, stod påstand mod påstand.

Dermed var der også forskel på retssikkerheden for patienterne fra region til region, da kun to af fem regioner, Region Midtjylland og Region Syddanmark, på det tidspunkt optog samtalerne på bånd. Efterfølgende traf både Region Hovedstaden og Region Nordjylland hurtigt beslutning om at begynde at optage samtalerne, og nu følger altså også den sidste af regionerne, Region Sjælland, trop.

Hensigten er således at gå i gang med at optage pr. 1. november »eller så snart det er teknisk muligt«, som det hedder i sagsfremstillingen.

Ganske få klager
En ordning med at optage samtalerne på bånd fandtes i flere af de tidligere amter, bl.a. i Storstrøms Amt, men faldt bort flere steder, da amterne blevet slået sammen til fem store sygehusregioner i forbindelse med kommunalreformen. Det skete dels af økonomiske årsager, og dels fordi det havde vist sig, at der relativt sjældent blev klaget over vagtlægerne. Lægevagten i Region Sjælland modtog f.eks. fra marts 2008 til februar 2009 godt 450.000 opkald, og samarbejdsudvalget i regionen modtog kun tre klager over service og adfærd i lægevagtens visitation, mens antallet af klager til Patientklagenævnet ikke er opgjort.

Blandt regionens praktiserende læger, som driver vagtlægeordningen, er man godt tilfredse med, at opkaldene optages. »Nu kan man i tvivlstilfælde få afklaret, hvad der egentligt er blevet sagt. Det er en politisk beslutning, og det er helt fint,« siger næstformand i samarbejdsudvalget i regionen, praktiserende læge Tue Flindt Müller.