Sproget i midten

Har man sagt dansk sprog, må man også sige Jørn Lund.

Sprogprofessor Jørn Lund.        Foto: Nikolai Linares Fold sammen
Læs mere

Meget ligger som bekendt i sproget. Hos Jørn Lund var det også her, det begyndte og fortsatte, rent professionelt. 1968-80 var han hhv. undervisningsassistent, amanuensis, adjunkt og lektor på Københavns Universitet. Herefter – og frem til 1991 – var han professor i dansk på det, der dengang hed Danmarks Lærerhøjskole. I 1980 blev han personligt medlem af Dansk Sprognævn, for hvilket han siden har løst mange opgaver og haft mange tillidshverv. Så jo, sproget har lige fra begyndelsen været det, det handlede om, og det er næppe for meget sagt, at Jørn Lund kender det danske sprog bedre end de fleste.

Sammen med Lars Brink udgav han tilbage i 1975 en omfattende sproghistorisk redegørelse for dansk udtale fra 1800-tallet til i dag, han har også siddet i diverse læseplansudvalg og ledet de to seneste »retningsudpegende« sprogudvalg, og 2002-2011 var han direktør for Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, der står for netop dét: Dansk sprog og litteratur. Det var ligeledes Jørn Lund, der 1991 blev opfordret til at lede redaktionen af det sidste store analoge danske leksikonprojekt nogensinde (må man formode), nemlig Den Store Danske Encyklopædi, og samtidig blev han direktør i det forlag, Gyldendal, der stod for udgivelsen.

»Dansk sprog er et studieobjekt og en lidenskab for mig,« har Jørn Lund skrevet om sig selv, og da sproget jo er alfa og omega i al formidling, og da Jørn Lund allerede på det tidspunkt var en erfaren udvalgsformand, var det naturligt nok også ham, der blev formand for de udvalg, der i 2006, på initiativ af den daværende konservative kulturminister Brian Mikkelsen, publicerede Kulturkanonen med dens liste over 108 mere eller mindre essentielle og mere eller mindre danske kunstværker og det, der ligner.

Jørn Lund blev 1989 medlem af Det Danske Akademi, som han var sekretær for 1993-2007, og i 2013 formand for Dansk Sprognævn. Hans hovedværk er, foruden ovennævnte sproghistoriske redegørelse, udgivelsen »Dansk Rigsmål I-II«, desuden har han skrevet masser af populære artikler og en række mere letlæste bøger om dansk og nordisk sprog og sprogbrug. Den mange gange hædrede professor er senest blevet begavet med KulturBornholms champagnepris 2012 for »sit sprudlende dansk«.