Professoren med det litterære overblik runder 70

Litteraturprofessor Sven Hakon Rossel, der fylder 70 år 25. oktober, har i mere end 40 år været ambassadør for dansk litteratur og åndsliv rundt om i verden.

Privatfoto Fold sammen
Læs mere

For trofaste læsere af denne avis er Sven Hakon Rossel et velkendt navn.

Gennem mange år har han leveret en ubrudt strøm af velskrevne litterære kronikker, der som regel har taget afsæt i en litteraturhistorisk mærkedag. Og man kan efterhånden ikke forestille sig, at en af de store klassiske forfattere fra det 17., 18. eller 19. århundrede upåagtet formår at passere en rund fødselsdag, uden at det bliver markeret med en kronik i avisen. 

Læs også: Kierkegaard, for Søren!

Rossel har tjek på kalenderen, men i endnu højere grad er han i besiddelse af et helt unikt litteraturhistorisk overblik. Ubesværet og med enkle ord er han i stand til at sætte et værk eller et helt forfatterskab ind i en større kulturhistorisk sammenhæng, for han har tilsyneladende læst alt, hvad der er værd at læse på dansk og på de store europæiske hovedsprog.

Et fyldigt udvalg af de mange kronikker udkom i fjor i bogform under den dækkende titel »Litteratur på kryds og tværs«. Rossel var desuden en overgang medlem af Berlingskes Groft sagt-panel.

Læs også: Medvind til »Familien Blå«

Han blev magister i almindelig og sammenlignende litteraturhistorie ved Københavns Universitet i revolutionsåret 1968, men det var ikke Rossel, der stod øverst på barrikaderne og svingede det røde flag. Tværtimod, og som erklæret borgerlig befandt han sig i årene, der fulgte, uden for universitetsmarxismens gode selskab, hvor mulighederne for brød på bordet ved en fast ansættelse hang sammen med den rette politiske holdning.

Det blev derfor som lektor og professor ved universiteter i udlandet, han kom til at gøre karriere. Først i Hamborg og Kiel og efterfølgende i en snes år på den vestligste forpost i USA, som universitetet i Seattle undertiden kaldes, for endelig at lande i Wien, hvor han siden 1996 har været professor i skandinavisk litteratur.

I mere end 40 år har han således gennem sine forelæsninger og anden undervisning af studerende været en ypperlig ambassadør for dansk åndsliv og kultur i Tyskland, USA og Østrig, men han har tillige været gæsteforelæser på en række universiteter i Asien og rundt om i Europa.

Op imod et halvt hundrede bøger har han gennem årene skrevet eller udgivet på dansk eller på et af de fremmedsprog, han behersker som sit modersmål. Og selv om det er en bred vifte af forfatterskaber fra såvel den ældre som den nyere danske litteratur, han har forsket og undervist i, er det formentlig som formidler af H.C. Andersens liv og digtning, at han har ydet den største indsats. Mindst et halvt hundrede foredrag om eventyrdigteren har han holdt overalt i verden, og han har oversat et stort udvalg af dagbøgerne til engelsk.

For den indsats blev han for et par år siden belønnet med H.C. Andersen Prisen. En udmærkelse, som føjer sig til en række andre danske og internationale priser, han i tidens løb har fået. Sven Hakon Rossel er medlem af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, men det vil føre for vidt at nævne alle de litterære institutioner og råd, som gennem tiden har trukket på hans næsten encyklopædiske viden.

Læs også: David Copperfield forever

Det kosmopolitiske, der har præget hans professionelle virke, havde han med fra fødslen for nu 70 år siden. Han kom til verden i Bangkok, hvor faren var ansat i ØK og med en tysk mor, som han efter krigen voksede op med i det nordligste Jylland. Hans hustru, Dominika Angelika, der tilhørte det tysktalende mindretal i Schlesien, måtte flygte til Forbundsrepublikken, da den endnu eksisterede, og nu bor familien altså fast i Wien.

Og hvor har man så hjemme? lyder spørgsmålet i en bog, der er på trapperne. Måske i den danske guldalder, eller i det Cambridge, hvor en søn studerer, eller i Rom eller i Vendsyssel, hvor han havde sin barndom – umuligt at svare på.