Mediestorm udløser kortere ventetid

Kræftpatienters ventetid på at blive behandlet på offentlige hospitaler er nu pludselig på vej ned.

Det er naturligvis en glædelig nyhed. Som gårsdagens avis kunne berette, kommer stort set alle kræftpatienter på Sjælland nu i strålebehandling inden for fire uger. Den nedsatte ventetid skyldes, at flere patienter sendes til behandling i udlandet, og at Rigshospitalet øger sin kapacitet. Fremover kan der måske endda forventes yderligere nedsættelse af ventetiden.

Mens patienter, pårørende, politikere og befolkning glæder sig, kan der være grund til at ærgre sig over, at forbedringen først indtraf efter en voldsom mediestorm, der stillede de ansvarlige til ansvar og tvang dem til at yde en bedre service over for borgerne. Det er selvsagt et af det fri og demokratiske samfunds ypperste fortrin, at kritik af offentlige myndigheder er mulig og kan få konsekvenser - for myndighederne - men alt for ofte erfarer vi, at serviceniveauet i den offentlige sektor halter langt efter de forventninger, borgerne med rette kan stille til en sektor, der vokser og vokser i personale og udgifter. Når servicen ikke følger tilsvarende med, rejser det spørgsmålet, hvorvidt den offentlige sektor overhovedet formår at løse alle de opgaver, vi har tildelt den, eller om det ikke giver mere mening at udlicitere og privatisere opgaver, private kan gøre bedre. Dette voksende memento er desværre nødvendigt på en ellers glædelig dag.