Dette er en leder. Den er skrevet af et medlem af vores lederkollegium og udtrykker Berlingskes holdning.

Trafikpolitik ved sporskifte

Efterhånden er det nok gået op for de fleste, at IC4-toget ikke bliver rygraden i det danske jernbanenet over de næste årtier.

Foto: Henning Bagger