Dette er en leder. Den er skrevet af et medlem af vores lederkollegium og udtrykker Berlingskes holdning.

Når det går i fisk for embedsværket

»Da Folketinget i 2002 indførte omsættelige kvoter, var formålet at reducere antallet af fartøjer, så de resterende kunne fiske rentabelt.« Arkivfoto Fold sammen
Læs mere
Foto: Henning Bagger

Med Rigsrevisionens rapport om fordelingen af fiskekvoter til nogle relativt få, store fiskerivirksomheder er der lagt endnu en skandalesag oven i bunken af tidligere sager, hvor en væsentlig del af ansvaret for skandalen må bæres af ledende embedsmænd i ministerier og styrelser.

Sammenbruddet i Skat med tab af milliarder af kroner til svindlere og tab af endnu flere milliarder i form af manglende inddrivelse af gæld står vel som den største skandale i nyere tid, i hvert fald når det gælder omfanget af samfundets økonomiske tab. Hvad der skete, og hvem der bar ansvaret i Skat er langtfra opklaret, men det er indlysende, at de ansvarlige embedsmænd ikke magtede deres opgave.

I sagen om »kvotekongerne« er forløb og ansvarsfordeling heller ikke afklaret. Opklaringen skal først til at begynde. Men ifølge Rigsrevisionen lykkedes det gennem 12-13 år embedsmændene i Landbrugs- og Fiskeristyrelsen at forblive i uvidenhed om den præcise fordeling af fiskekvoter. Kvotelofter forblev flydende, og embedsmændene etablerede ikke et system, der gjorde det muligt at opgøre den enkelte fiskers ejerskab af kvoteandele korrekt.

De, der husker den britiske satiriske TV-serie, »Yes, minister«, vil efter læsning af Rigsrevisionens rapport få mindelser om seriens departementschef, Sir Humphrey, som forklarer sin minister, hvorledes man undgår besværlige sager: Man opbygger en forvaltning, hvor der er garanti for, at problemsager ikke opdages. Ergo er der intet ministeransvar.

I den virkelige verden er den form for forvaltning selvsagt ikke underholdning, men dybt alvorlig. Hvis der har været tale om bevidst vildledning af både de skiftende fiskeriministre og Folketinget, er forflyttelse af nogle få embedsmænd ikke tilstrækkeligt. Skal tilliden til embedsværket overleve tidens skandaler i statsadministrationen, må konsekvensen af grove fejl eller bevidst vildledning være mere alvorlige.

Selv om Rigsrevisionen placerer ansvaret for den mangelfulde forvaltning på embedsværket, bør det politiske ansvar også undersøges. For kan det virkelig passe, at de otte fiskeriministre, der har haft ansvaret siden 2001, ikke har opdaget, at fiskekvoterne blev koncentreret på stadigt færre virksomheder? Kan det virkelig passe, at ingen ministre stillede nærgående spørgsmål til deres embedsmænd om udviklingen? Det er gift for tilliden til folkestyret, at ministres ansvar ikke undersøges, når blot der har været tilstrækkeligt mange af dem i den periode, hvor en skandale udviklede sig.

Og når man nu ser på ansvaret, bør Folketinget også kigge indad. Da Folketinget i 2002 indførte omsættelige kvoter, var formålet at reducere antallet af fartøjer, så de resterende kunne fiske rentabelt. Kvoterne måtte dog ikke ende på »for få hænder«. Hvad det mere præcist betød, overlod man imidlertid til minister og embedsværk at finde ud af.

En så upræcis angivelse af, hvordan balancen mellem store og små fiskefartøjer skulle være, måtte føre til, at nogle af de store fiskere kastede snøren ud efter flere kvoter. Og fik bid.