Forsvundne dokumenter og vildledende oplysninger: »Der er så mange alvorlige svigt«

Statsrevisorerne udtrykker på usædvanlig vis den hårdest mulige kritik af Miljø- og Fødevareministeriets forvaltning af fiskekvoter.

Statsrevisorernes formand, Peder Larsen (tv.) præsenterede onsdag eftermiddag statsrevisorernes kritik af Miljø- og Fødevareministeriets forvaltning af fiskekvoter. (Arkivfoto) Fold sammen
Læs mere
Foto: Nils Meilvang

Folketinget har fået vildledende oplysninger. Dokumenter er forsvundet. Storfiskere er politianmeldt for dokumentfalsk og stråmandsvirksomhed.

Det er blot nogle af ingredienserne i sagen om de senere års forvaltning af fiskekvoter, hvori statsrevisorerne på et pressemøde onsdag eftermiddag udtrykte den skarpeste mulige kritik på baggrund af en ny beretning fra Rigsrevisionen.

»Der er så mange alvorlige svigt, det har stået på i en lang periode, og når Folketinget oven i købet også er blevet informeret på en ufyldestgørende og ukorrekt måde, så er den gal på alle tangenter,« sagde Peder Larsen (SF), formand for Statsrevisorerne:

»Det er en ganske usædvanlig sag, som vi aldrig havde troet, vi skulle komme til at behandle.«

Kernen i sagen er den manglende kontrol med tildeling af fiskekvoter, hvor især de såkaldte kvotekonger – magtfulde storfiskere med et stort antal fiskekvoter - har skabt monopollignende tilstande i dansk fiskeri gennem deres storopkøb af kvoter.

Igennem flere år har der været et politisk ønske om at begrænse kvotekongerne, men det ønske er direkte blevet modarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet, lyder det i beretningen fra Rigsrevisionen. Helt centralt står derfor ministeriet og dets i alt otte skiftende både røde og blå ministre, der gennem en årrække – ifølge Rigsrevisionen - har begået meget kritisable fejl i administrationen af fiskekvoterne.

Senest er miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) blevet frataget ansvaret for fiskeriområdet. Det skete en måned efter, at Berlingske kunne afdække, at Miljø- og Fødevareministeriets embedsmænd modarbejdede fiskeripakken, som et flertal i Folketinget indgik uden om regeringen. Desuden har to ledende medarbejdere i Landbrugs- og Fiskeristyrelsen måttet forlade deres job, mens flere kvotekonger er politianmeldt for bl.a. dokumentfalsk og stråmandsvirksomhed.

Nu er det op til Folketinget at beslutte, hvilke konsekvenser sagen skal have, understregede Peder Larsen på onsdagens pressemøde.

Selvom en række skiftende ministre er helt centrale i sagen, var der ifølge statsrevisorernes formand ikke umiddelbart noget, der tyder på, at skiftende ministre har været vidende om de mulige ulovligheder, eller at de videregav forkerte oplysninger til Folketinget.

»Vi har ikke belæg for at mene, at ministrene har været bevidste om, at de har oplyst (Folketinget, red.) på et forkert grundlag. De har stolet på nogle embedsmænd, som de nok ikke skulle have stolet på,« sagde Peder Larsen, der dog påpegede, at forsvundne dokumenter kan spille en rolle.

»Problemet er, at der er for mange dokumenter, der er forsvundet. Derfor kan man ikke se, hvad grundlaget har været for, at man har afgivet forkerte oplysninger. Men alt tyder på, at det er kommet nede fra styrelsen (Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, red.) og videre til ministrene, der formodentlig har været i god tro. Men jeg kan ikke afvise, at en enkelt minister måske ikke har været i god tro i en enkelt konkret sag,« sagde han.

Den såkaldte kvotekongesag blev gennem foråret og sommeren en prøvelse for forholdet mellem regeringen og Dansk Folkeparti. Først anklagede DF ministeren for at lyve overfor Folketinget, efter Berlingske afdækkede, hvordan Esben Lunde Larsen ikke informerede Folketinget om en række forslag til at begrænse storfiskeres monopol på kvotemarkedet. Senest har Berlingske beskrevet, hvordan statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) fratog Esben Lunde Larsen ansvaret for fiskeriområdet inden offentliggørelsen af Rigsrevisionens rapport, selvom han var blevet advaret om netop det af rigsrevisor Lone Strøm.

På onsdagens pressemøde fremgik det, at statsrevisorerne overvejer at klage over statsministeren til Folketingets Præsidium, fordi de finder hans opførsel i forbindelse med minister-degraderingen af Esben Lunde Larsen for »upassende«.

»Det er manglende respekt fra statsministerens overfor Rigsrevisionen og Statsrevisorerne. Det er vi selvfølgelig ikke begejstrede for«, sagde Peder Larsen.

Socialdemokratiet har desuden ytret, at de ønsker en redegørelse fra Løkke om forløbet.

Ifølge Karen Ellemann (V), nyudnævnt fiskeriminister, sættes der nu i gang i en større oprydning:

»Vi har nu et omfattende arbejde med at følge op og i fællesskab finde løsninger. Vi skal have skabt en ny transparent administration af kvoterne, som alle kan have tillid til. Det vil jeg selvfølgelig inddrage Folketingets partier og erhvervet i,« siger hun i en pressemeddelelse.