Dette er en leder. Den er skrevet af et medlem af vores lederkollegium og udtrykker Berlingskes holdning.

Kommission må ikke ende i politisk abespil

Foto: ERIK REFNER

Om der overhovedet kan placeres et juridisk og ikke bare et politisk ansvar hos tidligere ministre og embedsmænd for de seneste ti års skandaler i Skat, må tiden vise. I Folketinget er der nu flertal for en undersøgelseskommission, hvor det på forhånd ikke er klokkeklart, i hvilken retning pilen kommer til at pege i et ministerium, der på fem år alene havde ikke færre end ni ministre, og som ad flere omgange er blevet undersøgt af Rigsrevisionen og andre.

Men uanset, hvad den kommission, der nu er på vej, skulle ende med at konkludere, har det en stor værdi alene at skabe klarhed over, hvad der er sket, hvad der lå bag beslutningerne i Skat, og hvorfor ingen reagerede, da advarselslamperne blinkede dag og nat, og alle burde kunne se, at det var ved at gå helt galt. For det første er det enorme summer, der er gået de offentlige kasser forbi: Restancer for omkring 80 mia. kr. er ikke blevet opkrævet og må skrives på tabskontoen på grund af et IT-system, der aldrig er kommet til at fungere, oprydningen efter et ejendomsskattesystem, der brød helt og aldeles sammen, har været hundedyr, og fejlagtige milliardudbetalinger af udbytteskat til udenlandske kriminelle har kun gjort det hele værre.

Det er slemt nok, at Skat har været så himmelråbende ineffektivt, men hvis skandalerne for alvor sætter sig i danskernes tillid til hele systemet, er der lukket op for en glidebane, som det er svært at se, hvor ender. I Danmark har vi bygget et system op, hvor vi betaler en meget høj skat. Det har i sig selv en række negative virkninger på økonomien og begrænser den individuelle frihed. Men forudsætningen for, at det overhovedet kan lade sig gøre, er, at systemet bygger på en eller anden form for retfærdighed: At alle betaler den skat, de skal, at skyldnere ikke går fri, at fuldstændig ens boliger ikke vurderes vidt forskelligt, og at det ikke er helt tilfældigt, hvem der betaler, og hvem der ikke betaler, fordi der findes så mange smuthuller, at almindelige lovlydige skattebetalere må føle sig til grin.

Hvis ikke den grundliggende tillid er der i blot et rimeligt omfang, vil langt flere forsøge at snyde og slippe billigere, og skattesystemet forvandles til alles kamp mod alle.

Set i bagklogskabens lys er det ikke svært at få øje på alle de forkerte beslutninger, der er blevet truffet politisk og i ministeriet, og det er heller ikke svært at se, at der er blevet advaret mod skadelige virkninger igen og igen. Det svære bliver at påvise, om nogen skulle have trukket i nødbremsen på et tidligere tidspunkt og i givet fald hvem. At Socialdemokratiet og Mette Frederiksen gerne vil indlede en klapjagt på finansminister og Venstre-kronprins Kristian Jensen er åbenlyst – det afslørede hun i sin tale 1. maj. Der skal ikke være nogen som helst tvivl om, at der skal placeres et ansvar, hvor det er muligt.

Men man skal huske, at de fleste beslutninger er truffet af et flertal i Folketinget, og hvis undersøgelseskommissionen havner i et partipolitisk abespil, hvor alle beskylder hinanden for at have begået fejl, bliver de plagede skatteydere ikke meget klogere. En undersøgelseskommission er et tungt apparat at sætte i værk. Farum-kommissionen sad i ti år og kostede 60 mio. kr. Så længe kan vi ikke vente på at få udredt skandalerne i Skat.