Dette er et debatindlæg. Det udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Klik her, hvis du ønsker at sende et debatindlæg til Berlingske.

Luksuslejligheder er vigtigere end kulturarv

Holckenhus - skal det fredes? Fold sammen
Læs mere
Foto: Niels Ahlmann Olesen

Kulturløse Blackstone

Blackstone har med renoveringen af Holckenhus afsløret uvidenhed og kynisme. F.eks. er trappegelænderet af mahogni og koglen, der sidder som dekoration nederst på gelænderet, malet over med musegrå plastikmaling. Historisk er koglen brugt i arkitektur som dekoration og symbol på oplysning og viden.

Men Blackstone og Københavns Kommune blæser på kulturhistorien, der har dybe rødder i Den Nære Orients oldtid. Det kan man se overfor på Glyptoteket, bl.a. i den Nærorientalske samling. På assyriske paladspaneler er koglen et hyppigt motiv. Ofte er det en beskyttende ånd, der holder en kogle dyppet i vand over et stiliseret træ.

Men ingen beskyttende ånd har holdt hånden over Holckenhus. Både for Blackstone og Borgerrepræsentationen er luksuslejligheder vigtigere end kulturarv og mulighed for at lade kunstnere udfolde sig i ateliererne. Hvilken glæde vil de nye beboere finde i at gå op ad musegrå trapper og ind ad ligblege hvidmalede døre, velvidende at kunstnere har måttet flytte? Zahrtmann og hans elever på hans frie malerskole i Holckenhus havde næppe fundet glæde og inspiration i Blackstone-indretningen. Anne Albinus, Herning

Styrelsen foretager sig intet

Jeg har bemærket, at der har været rettet anklager mod Københavns Kommune for ikke at have forhindret de påbegyndte ødelæggelser af Holckenhus. Det er imidlertid at rette bager for smed, idet kommunen intet kan forhindre, når det drejer sig om overgreb på bevaringsværdige bygningers indre.

Hvis huset derimod havde været fredet efter bygningsfredningsloven, kunne vandalismen have været forhindret. Men huset er ikke fredet. Og hvorfor ikke? Fordi Slots- og Kulturstyrelsen, som for tiden forvalter bygningsfredningsloven, stort set er hørt op med at frede bygninger, formentlig fordi medarbejderne har haft travlt med at »affrede«. Styrelsen har oven i købet beføjelser til at igangsætte en fredningsprocedure, inden Det særlige Bygningssyn har udtalt sig. Muligheden for at gribe ind med øjeblikkelig virkning foreligger således. Dette er ikke sket, og heri ligger den egentlige skandale. Allan Tønnesen, Frederiksberg

Træk dig, Kristian Jensen

Kære Kristian Jensen, træk dig nu. Ikke fordi du ikke har mange kvalifikationer og en faglig dygtighed, men på grund af en meget afgørende ting: Du kan ikke sælge billetter. Det er ikke, fordi du ikke har haft chancen for at profilere dig med flere vigtige ministerposter og fremtrædende poster i dit parti. Men det nytter ikke noget. Du har åbenbart ikke dette udefinerlige begreb, der hedder vælgertække, hvilket dit meget dårlige personlige stemmetal jo tydeligt viser.

Det vil være hovedløst at sætte en person uden vælgertække i spidsen for et parti. Der vil derfor ikke være noget formål for dig i at fortsætte på din nuværende post, som jo almindeligvis betragtes som et springbræt til formandsposten og dermed til den potentielle statsministerpost. Lederen af et parti skal have det nødvendige vælgertække for at kunne trække stemmer fra den almindelige vælger til sit parti, og det har du åbenbart ikke. Din stilling som næstformand er derfor udsigtsløs. Du forsinker processen unødigt ved ikke at trække dig. Allan Troels-Smith, Fredensborg

Plasticafgifter

Statsministeren vil indføre højere afgifter på danske plasticposer. Men sandheden er jo, at dansk plastic netop ikke ender i havet, men i høj grad genanvendes eller skaber energi og varme i vores affaldsforbrændinger. I stedet for endnu en fordyrende afgift i vores hverdag, burde regeringen satse på at strømline affaldsindsamlingen. Der er alt for stor forskel kommunerne imellem på, hvor gode de er til at indsamle og genbruge plast fra husholdningerne. Men flere skraldespande og mere genbrug skæpper naturligvis ikke i statskassen på samme måde som flere afgifter. Lasse Christiansen, København S

Lokalt klimaansvar

Sørine Godtfredsen skriver i Opinion 25. august, at konservativ klimakamp som udgangspunkt må »opfordre mennesket til at finde kræfter, mening og ægte ansvarlighed i det, der er tæt på«. Sverige har til hensigt i nær fremtid at lukke to reaktorer i Ringhals syd for Göteborg. De er teknisk langtfra udtjente.

Ved lukningen fjernes CO2-fri elproduktion af samme størrelse, som alle danske vindmøller producerede i 2018. Da Göteborg er tæt på Danmark, er der her et udmærket tilfælde, hvor konservative og borgerlige politikere kunne vise lokal (og global) ansvarlighed. Bertel Lohmann Andersen, Lyngby